bild afromusik

Afrolinje

Vilka ämnen läser du?

På afrolinjen studerar du 1900-talets populärmusik med utgångspunkt från den afroamerikanska traditionen.

Huvudinstrument

Du får undervisning på ditt huvudinstrument 40 min/vecka.

Biinstrument

Du får undervisning på ditt biinstrument 25 min/vecka.

Ensemblespel

Ensemblespelet är navet i utbildningen. I början är det inriktat på jazzstandards vilket ger en bra repertoar­kännedom, samt kunskap om genren som sådan vad gäller t ex ”performance traditions”. Vidare får kursdeltagarna vara med och bestämma repertoar med stort utrymme för dem själva att arrangera låtarna. Det kan bli allt från t ex blues och soul till funk och modern jazz. Valmöjligheterna är många.

Improvisation

Improvisationen är även den en av de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Den schemalagda tiden varje vecka sker tillsammans med din ensemble.

Ensembleledning

Här får du träna på att leda en ensemble genom att med dina kurskamrater praktiskt utföra moment som t ex instudering av låt, musikalisk progression, form och dynamik. Detta är högskoleförberedande.

Satslära

Här läser du t ex steganalys, harmonisering, skalteori och harmonisering.

Gehörslära

Utveckla ditt gehör och din upplevelse av musik genom praktiska övningar. Afrolinjens gehörslära är speciellt anpassad för genren, liksom de flesta kurser inom linjen.

Musikhistoria

Detta ämne är direkt kopplat till afrogenren.

Du kan också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Vad händer mer?

Som studerande får du ett flertal uppspelningstillfällen under året vid konserter både på och utanför skolan. Det finns även projekttid utlagd under året för inspelning i skolans studio. Det kommer också minst en gästlärare varje år.

Inom kursen för ensemble får ni också delta i helgprojekt varje år där ni intensivrepar en given repertoar (t ex en specifik kompositör) tillsammans med er lärare och har även en konsert på skolan i direkt anslutning till detta.

Antagningsprov afrolinje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2019 sker proven måndag den 15:e april, tisdag den 16:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 17:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall spela eller sjunga upp två låtar. Av dessa ska minst en vara en av de obligatoriska låtarna som anges nedan. Kompgrupp finns till förfogande vid provet.
Du kan även välja att framföra en låt som du själv valt (i så fall framför du endast en av de obligatoriska låtarna nedan). Du behöver inte sända in noter på den sång du själv valt till skolan, men du ska ha med noter till antagningsprovet. Där spelar/sjunger du låten, antingen till pianoackompanjemang (pianist finns tillgänglig i provlokalen) eller till CD-bakgrund som du själv har med alt. en bakgrund via t.ex. din iPod.
Vid provtillfället vill vi också att du improviserar över en blues i valfri tonart. Du behöver inte göra något prov i biinstrument.

Vid provtillfället tittar vi på: förberedelse, teknisk/musikalisk färdighet, samspel och improvisation.

Obligatoriska låtar med exempel på artister:

(Där det finns fler tonarter väljer du själv vilken du vill ha)

Mr PC – John Coltrane, Tim Riddle Quartet. Mr PC, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Beautiful love – Shirley Horn, Bill Evans. Beautiful love -Bbm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Bbm Beautiful love -Dm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Dm
Footprints – Wayne Shorter. Footprints, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
All the things you are F-dur All the things you are, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Bye Bye Blackbird Bye Bye Blackbird, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
It don’t mean a thing It don't mean a thing, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Just Friends F-dur Just Friends, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Saga of Harrison Crabfeathers d-moll Saga of Harrison Crabfeathers d-moll, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära för dem som söker till afroprofilen innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör.
Klicka här för exempel på prov i musik- och satslära.

För att öppna exempel på proven som pdf-fil (öppnas i nytt fönster eller ny flik),
klicka här för gehörsprov eller klicka här för prov i musik- och satslära.

Målsättning för afrolinje på Geijerskolan

Det övergripande målet med kursen är att du ska utvecklas både som instrumentalist/sångare och som ensemblemusiker.

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

  • breddat sin kunskap och sin repertoar inom den afroamerikanska traditionen
  • utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska förmåga på sitt instrument såväl solistiskt som i ensemblespel
  • lagt en god grund för vidare studier inom sitt område

Kursen löper över två år, men inför det andra året måste en ny ansökan lämnas in. Geijerskolan förbehåller sig rätten att inte anta deltagare till årskurs 2 som inte bedömts uppfyllt målen för årskurs 1.
Kriterier för att antas till årskurs 2
Deltagaren har:

  • bidragit till god stämning i gruppen med positiv energi
  • visat sig ansvarstagande och pålitlig
  • utfört de uppgifter som ålagts den
  • visat tydligt prov på utveckling