allmän kurs hållbar utveckling

Allmän kurs Hållbar utveckling

OBS! Kursen ges ej under läsåret 2018-2019

Behöver du läsa in eller komplettera dina gymnasieämnen för att bli klar med din grundläggande behörighet (*) inför högre studier och vill kombinera det med ditt intresse för miljö, klimat och hållbar utveckling, så erbjuder Geijerskolan en kurs som skulle passa dig perfekt.

Ständigt blir vi påminda av att vi förbrukar mer resurser än vad moder Jord tål. Vi bär nog alla med oss en oro för framtiden. Hur ska vi få stopp på temperaturhöjningen med allt allvarligare klimatförändringar? Hur ska vi få en rättvisare fördelning av jordens resurser? Inte minst skapar återkommande hot om användning av kärnvapen stora bekymmer.

Men de goda nyheterna om når oss inte lika lätt. Denna kurs kommer att fokusera på olika möjligheter till en hållbar framtid. Forskning och innovationer går ständigt framåt. I Sverige går den positiva utvecklingen i rasande fart. Företag börjar ställa om till miljövänlig produktion. Utvecklingen av Fairtrade och medvetna konsumenters val väcker hopp.

Kursens uppbyggnad

Du läser allmänna ämnen på minst halvtid och kompletterar med inriktningsrelaterade ämnen. Alla kursdeltagare får möjligheten att sätta ihop en ämnesinriktning utifrån sina specifika behov och intressen. Självklart hjälper vi er med det.

Allmänna ämnen

Här erbjuds alla gymnasiegemensamma ämnen (före detta kärnämnen – se nedan), som ger dig grundläggande behörighet. Även om du redan har läst in en del ämnen eller vill fräscha upp dina kunskaper, så är du mycket välkommen till oss.

Hållbar utveckling

Vi kommer tillsammans att bl.a. sätta fokus på:

 • klimatfrågan – förnybar energi
 • Fairtrade och hållbar konsumtion
 • sophantering och återvinning
 • riksdagens och regeringens miljöpolitik
 • EU:s miljömål
 • FN:s mål för global hållbar utveckling
 • hållbart fiske och jordbruk
 • ny miljövänlig teknik
 • aktivt miljöarbete lokalt och nationellt
 • framställning i tal och skrift – källkritik

Kursen kommer att ha ett undersökande arbetssätt där du har stora möjligheter att påverka innehåll och upplägg. Lärarledd undervisning och gruppdiskussioner kommer att varvas med studiebesök och studieresor. Vi kommer att bjuda in intressanta gäster inom miljösektorn och följa mediabevakningen av kursens områden. Vi ordnar en utställning på Geijerskolan kring hållbar utveckling. Öppna föreläsningar om hållbar utveckling på Karlstads Universitet tar vi del av. Du får möjlighet till personlig fördjupning och handledd träning med att sammanställa ett begränsat arbete utifrån vetenskaplig metod.

Tillvalsämnen

Tack vare ett brett utbud av tillvalsämnen (olika språk, foto, måleri, konsthistoria, webbprogrammering, psykologi, fysisk träning samt ämnen med musikalisk inriktning) får du ytterligare en möjlighet att skräddarsy ditt individuella schema.

*Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet. För att få grundläggande behörighet måste man uppfylla ett omfattnings- och ett innehållskrav.

Omfattningskrav (olika varianter):

 • Tre hela år på folkhögskola
 • Två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux
 • Två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet
 • Ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år

Innehållskrav (gymnasiegemensamma ämnen):

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a

Målsättning för Allmän kurs med hållbar utveckling

Du ska efter avslutad kurs ha uppnått

 • god förmåga att argumentera i tal och skrift
 • god förmåga att analysera problem och möjligheter kring hållbar utveckling
 • god kännedom politiska styrmedel i miljöpolitiken
 • god kunskap för att kunna göra medvetna miljöval
 • ökad motivation att engagera dig i arbetet för hållbar utveckling
 • ökad källkritisk förmåga

Dessutom ska du

 • ha läst in alla gymnasiegemensamma ämnen för att få grundläggande behörighet respektive ha läst in de flesta gymnasiegemensamma ämnen på vägen till grundläggande behörighet
 • ha utvecklat sin studieförmåga
 • ha fått en förståelse för vad folkbildning innebär
 • ha fått en bra utgångspunkt för yrkeslivet och/eller högskolestudier
 • ha utvecklat sin sociala förmåga genom kontakten med andra elever