Utvald bild

Avgifter och kostnader

Statliga studiemedel och studiehjälp utgår enligt gällande bestämmelser.
Läs mer på csn.se

Undervisningen på Geijerskolan är avgiftsfri, men du betalar för böcker, noter och annat studiematerial, studiebesök, entréavgifter, resor etc.

Materialavgiften1 varierar beroende på kursinriktning. Grundavgiften 2018/2019 uppgår till följande:
Afrolinje, Musikproduktionslinje, Musikteaterlinje och Nordiska Rockmusiklinjen: 2 500 kr/termin.
Songwriter (låtskrivarkurs): 1 500 kr/termin.
Övriga studerande på musikutbildningar: 800 kr/termin.
De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel rock/afro och ljudanläggning) betalar 1 500 kr/termin.
Studerande på alla övriga utbildningar: 700 kr/termin.

Seniorkurser: Kultur och litteratur (1 500 kr/vecka för mat och boende), Kultur och meditation (1 500 kr/vecka för mat och boende), Kultur och måleri (1 500 kr/vecka för mat och boende + 200 kr/vecka för målerimaterial). Dessa priser gäller per kursvecka på plats. Kostnaderna för studiebesök och resor tillkommer.

Dessutom tillkommer kostnader för arbetsmaterial för studerande på Konstlinje (ca 2 000-4 000 kr/läsår, beroende på förbrukning), Allmän kurs Måleri (ca 500 kr/termin), Skaparverkstad (ca 800 kr), Balans och inspiration (ca 200 kr) och måleri som tillval (ca 200 kr/termin).

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift2 på 260 kr per fyraveckorsperiod.

Du som bor på skolan kan välja mellan att bo lite billigare med gemensam dusch och toalett eller betala lite mer och ha egen dusch och toalett på rummet. Priserna för läsåret 2018/2019:
(Avgiften inkluderar boendet, frukost, lunch och middag, måndag till fredag samt övrig service2. Kostavdrag under höst-, jul-, sport- och påsklov.)

  • Ceciliagården (det nyaste huset med dusch och toalett på rummen) 5 420 kr per fyraveckorsperiod.
  • Villa Tunström (nyrenoverade rum, delad dusch och toalett) samt villorna Fröding, Troili och Lagerlöf (nyrenoverade rum, dusch och toalett på rummen) 5 315 kr per fyraveckorsperiod.
  • Villorna Aurell, Dahlgren, Ferlin, Lenngren, Pettersson, Kajsas hus (rum med delad dusch/toalett) samt Tegnér (4 rum med egen dusch/toalett) 5 100 kr per fyraveckorsperiod.
  • Katarinagården och Rektorsgården (rum med delad dusch/toalett) 4 875 kr per fyraveckorsperiod.

Om rummet och de gemensamma utrymmena inte är väl städade, om det uppstått skador i rummet eller de gemensamma utrymmena eller om inte nycklar/tags återlämnas i oskadat skick fakturerar vi dig de kostnader vi får som följd av det.


1 Kopiering, datautskrifter och kompendier för undervisning, avtalslicens för kopieringstillstånd, vissa studieresor och entréavgifter, olycksfallsförsäkring, förbrukningsmaterial som rör undervisningen samt underhåll av ljudanläggningar och instrument m.m.

2 Förmiddagsfika med tilltugg måndag-fredag, enkel eftermiddagsfika måndag-fredag, fika vid kvällsprogram, entré vid musikkonserter, fri mat vid särskilda tillfällen (t.ex. dagen för kursstart, kamrathelgens supé, julbord, påsklunch, Geijerskolans dag och avslutningsmåltid), datasalen, IT, tillgång till gym, tillgång till mikrovågsugnar samt den service som ges.