Utvald bild

Avgifter och kostnader

Statliga studiemedel och studiehjälp utgår enligt gällande bestämmelser.
Läs mer på csn.se

Undervisningen på Geijerskolan är avgiftsfri, men du betalar för böcker, noter och annat studiematerial, studiebesök, entréavgifter, resor etc.

Materialavgiften1 varierar beroende på kursinriktning. Grundavgiften 2017/2018 uppgår till följande:
Afrolinje, Musikproduktionsutbildning, Nordiska Rockmusiklinjen och Musikteaterlinje: 2 100 kr/termin.
Övriga utbildningar: 700 kr/termin.
För halvtidsstudier: 350 kr/termin.
Dessutom tillkommer kostnader för arbetsmaterial för studerande på Konstlinje (ca. 2000-4000 kr/läsår, beroende på förbrukning), Allmän linje Måleri (ca. 500 kr/termin), Skaparverkstad (ca. 400 kr), Balans och inspiration (ca. 200 kr) och måleri som tillval (ca. 200 kr/termin).

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift2 på 250 kr per fyraveckorsperiod.

Du som bor på skolan kan välja mellan att bo lite billigare med gemensam dusch och toalett eller betala lite mer och ha egen dusch och toalett på rummet. Priserna för läsåret 2017/2018:
(Avgiften inkluderar boendet, frukost, lunch och middag, måndag till fredag samt övrig service2.)

  • Ceciliagården (det nyaste huset med dusch och toalett på rummen) 5 260 kr per fyraveckorsperiod. Begränsat antal.
  • Villa Tunström (nyrenoverade rum, delad dusch och toalett) samt villorna Fröding och Troili (nyrenoverade rum, dusch och toalett på rummen) 5 160 kr per fyraveckorsperiod. Begränsat antal.
  • Villorna Lagerlöf och Tegnér (dusch och toalett på rummen) 5 055 kr per fyraveckorsperiod. Begränsat antal.
  • Villorna Aurell, Dahlgren, Ferlin, Lenngren, Pettersson, Kajsas hus samt två rum i var och en av villorna Lagerlöf och Tegnér (rum med delad dusch/toalett) 4 950 kr per fyraveckorsperiod.
  • Katarinagården och Rektorsgården (rum med delad dusch/toalett) 4 730 kr per fyraveckorsperiod.

Om rummet och de gemensamma utrymmena inte är väl städade, om det uppstått skador i rummet eller de gemensamma utrymmena eller om inte nycklar/tags återlämnas i oskadat skick fakturerar vi dig de kostnader vi får som följd av det.


1 Kopiering- och datautskrifter för undervisning, avtalslicens för kopieringstillstånd, vissa studieresor och entréavgifter, olycksfallsförsäkring och förbrukningsmaterial som rör undervisningen.

2 Förmiddagsfika med tilltugg måndag-fredag, enkel eftermiddagsfika måndag-fredag, fika vid kvällsprogram, entré vid musikkonserter, fri mat vid särskilda tillfällen (tex dagen för kursstart, kamrathelgens supé, julbord, påsklunch, Geijerskolans dag och avslutningsmåltid), datasalen, IT, tillgång till gym, tillgång till microvågsugnar samt den service som ges.