Utvald bild

Exempel på prov i musik- och satslära

1) Ange tonernas namn och oktavlägen (t.ex. c2, f3, D)
Notbild 1

 

2)
Notbild 2

 

3) Ange intervallens namn och storlek (t.ex. R5, L3, Ö4)
Notbild 3

 

4) Sätt ut fasta förtecken för följande tonarter:
Notbild 4

 

5) Notera följande ackord:
Notbild 5

 

Exempel på prov i satslära för de som söker till afroprofilen

1) Namnge följande ackord:
Notbild 6

 

2) Komplettera exemplet med ackord i de angivna rutorna.
Tänk på att ackorden ska passa både till melodin och till det harmoniska sammanhanget.
Det kan finnas flera alternativ, välj det du tycker passar bäst!

Notbild 7

 

3) Skriv steganalys till följande ackordföljd (t.ex. II m7, V7, V7/III):
Notbild 8

 

Exempel på prov i satslära för sökande till övriga utbildningar

1) Analysera stycket med hjälp av ackordanalys (t.ex. C7, Dm, Am7)
och/eller funktionsbeteckningar (t.ex. T, D7, Sp):
Notbild 9

 

2) Sätt ackord till melodin med hjälp av ackordbeteckningar (G, Hm, E7 etc.)
Notbild 10

 

3) Utforma en flerstämmig sats (3-5 stämmor). Utgå från den givna melodistämman och ackorden.
Du som söker till kantorsutbildning skriver en fyrstämmig sats.
Övriga skriver en fyrstämmig sats eller 3-4-stämmig ackordbakgrund.
Notbild 11