bild filosofi

Filosofi och världsreligioner

Livsfrågor

Människan är i grunden en sökare och funderar i bland på livets stora frågor. Vem är jag egentligen och kan jag hitta en mening med livet? Vilket är sambandet mellan kropp och själ? Ska jag tala sanning om jag kan tjäna på att ljuga? Det goda och det onda hur hänger det ihop? Vågar jag tro att Gud finns? Hur ser de olika gudsbilderna ut? Vilka svar ger de stora världsreligionerna på livsfrågorna? Kursen vill ge dig en introduktion i filosofier, religioner och livsåskådningar/världsbilder.

Huvudinnehåll och former

Kursen speglar både västerländskt och österländskt tänkande. Vi tar upp olika teman i filosofi, religion och etik. Filosofin har sitt ursprung i antikens Grekland men har motsvarigheter i Indien och Kina. Vi samtalar om äldre såväl som moderna filosofiska frågar. I dag möts religioner och livsåskådningar på ett nytt sätt och det uppstår spänningar mellan etniska grupperingar och synsätt. Många verkar vara inlåsta i sina föreställningar. Vi behöver få kunskap och mer undersöka vad som förenar än vad som skiljer olika synsätt åt. I det syftet möter vi företrädare för religiösa och världsliga inriktningar.

Religion och politik kommer att studeras som en given del av kursen som även fokuserar på de stora frågorna om mänskliga rättigheter, genus och hållbar utveckling i närmiljö och omvärld. Enskilda fördjupningar, mindre grupparbeten och seminarier ingår som en naturlig del av dessa studier. Där möjlighet ges kommer kursen att ta del av föreläsningar på Karlstads universitet.

Du får också utöva Mindfulness Yoga. Det är en lugn form av Yoga där den inre upplevelsen är viktigare än prestationen. Var och en får möjlighet att känna effekten av rörelserna i kropp och sinne och anpassa dem efter egen förmåga. Vi stärker kroppen och stillar sinnet i en trygg atmosfär.

I litteratur och skrivande möter du skilda livshållningar. Det speglas i värmländsk såväl som utländsk litteratur och berättartradition. Du får tillfälle att skriva olika typer av texter, t.ex. essäer. Samtal mellan deltagarna är mycket viktiga delar i utbildningen. Kortare utflykter och studieresor ger variation åt kursen. Du gör också vissa tillval t.ex. språk. Viss möjlighet till musikutövande finns också.

Ämnen: Religionskunskap, filosofihistoria och praktisk filosofi, litteratur och skrivande, musik, yoga, måleri.

Målsättning för kursen

Förhoppningen är att Filosofi och världsreligioner ska utveckla dig som människa genom kursinnehåll och mötet med andra kursdeltagare med olika livserfarenheter. Kursen kommer att utmana dig att reflektera över de stora livsfrågorna. Genom muntlig och skriftlig träning och reflektion kommer du att bli ännu bättre rustad för framtiden.

Kurstiden och fortsättningen

Filosofi och världsreligioner pågår under höstterminen. Till vårterminen kan du söka Skaparverkstad med estetisk profil. Kursen är en introduktion till konstarterna litteratur, musik, måleri och foto.