Folkmusik i Ransäter

Folkmusik i Ransäter

Folkmusik i Ransäter är en ettårig utbildning som vill ge dig en inblick i det sammanflätade samspelet mellan musik och dans i den nordiska traditionsmusiken. Med nyfikenhet utforskar vi ditt spel, vidgar din repertoar och låter dig växa både som människa och folkmusikant. Ni är välkomna att söka på alla instrument och undervisningen sker gehörsbaserat. Inga förkunskaper i folkdans krävs.

Dansen är en väsentlig del av folkmusiken och att söka en djupare förståelse av detta samspel är viktigt för att utveckla ditt musicerande, vare sig du är solist eller spelar i en ensemble. Detta samspel är en kompass i utbildningen som flätas in i all undervisning.

Vi kommer att ägna oss åt låtspel i grupp samt fördjupa oss i olika folkmusikaliska dialekter med ordinarie lärare samt gästlärare. Du kommer att ha enskilda lektioner och ensembleundervisning. Under terminerna arrangeras konsert- och danskvällar på och utanför skolan. Vi har ett nära samarbete med Ransätersstämman och läsåret avslutas med att presentera ett sceniskt projekt där.

Kursplan:

 • Instrumentalundervisning
 • Folkmusikforum
  • Spel till dans
  • Låtspel, repertoarutveckling
  • Stämspel
  • Folkmusikhistoria
 • Folkmusikensemble och arrangering
 • Sceniskt projekt
 • Musikteori
  • Gehör
  • Musiklära
 • Projektveckor med gästlärare
 • Frilansarens liv

Tillvalsämnen:

Du kan också välja bland ett antal tillvalsämnen bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk och måleri.

Antagningsprov till Folkmusik i Ransäter

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår vid proven:

Huvudinstrument

Du ska spela upp två låtar av olika typ, tex. en polska och en vals. Du får också spela en låt tillsammans med någon ur juryn. Innan du spelar har du fått lyssna på låten några gånger. Du kommer att få prova spela melodin, och välja på att prova kompa eller spela en andrastämma.

Kort intervju

Vi försöker ta reda på vem vi har framför oss, om personen passar in i den grupp som skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära innehåller ackord- och funktionsanalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Lärare

Kursansvarig för folkmusiklinjen är Nina Perez. På kursen undervisar även Jens Linell, Mattias Perez och Olof Göthlin och lärare från skolan samt gästlärare.

“Det känns som om det saknas något när det inte finns någon som dansar till musiken” – Nina Perez

Målsättning för Folkmusik i Ransäter

En fördjupad kunskap inom nordisk folkmusik och dans. En ökad förståelse för samspelet mellan folkmusiken och dansen. Individuell utveckling på huvudinstrumentet.