Folkmusik i Ransäter

Folkmusik i Ransäter

Folkmusik i Ransäter är en ettårig utbildning som vill ge dig en inblick i det sammanflätade samspelet mellan musik och dans i den nordiska traditionsmusiken. Med nyfikenhet utforskar vi ditt spel, vidgar din repertoar och låter dig växa både som människa och folkmusikant. Ni är välkomna att söka på alla instrument och undervisningen sker gehörsbaserat. Inga förkunskaper i folkdans krävs.

Dansen är en väsentlig del av folkmusiken och att söka en djupare förståelse av detta samspel är viktigt för att utveckla ditt musicerande, vare sig du är solist eller spelar i en ensemble. Detta samspel är en kompass i utbildningen som flätas in i all undervisning.

Vi kommer att ägna oss åt låtspel i grupp samt fördjupa oss i olika folkmusikaliska dialekter med ordinarie lärare samt gästlärare. Du kommer att ha enskilda lektioner och ensembleundervisning. Under terminerna arrangeras konsert- och danskvällar på och utanför skolan. Vi har ett nära samarbete med Ransätersstämman och läsåret avslutas med att presentera ett sceniskt projekt där.

Kursplan:

 • Instrumentalundervisning
 • Folkmusikforum
  • Spel till dans
  • Låtspel, repertoarutveckling
  • Stämspel
  • Folkmusikhistoria
 • Folkmusikensemble och arrangering
 • Sceniskt projekt
 • Musikteori
  • Gehör
  • Musiklära
 • Projektveckor med gästlärare
 • Frilansarens liv

Tillvalsämnen:

Du kan också välja bland ett antal tillvalsämnen bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk och måleri.

Antagningsprov till Folkmusik i Ransäter

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära) . Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satslära innehåller ackord- och funktionsanalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Lärare

Kursansvarig för folkmusiklinjen är Nina Perez. På kursen undervisar även Jens Linell, Mattias Perez och Olof Göthlin och lärare från skolan samt gästlärare.

“Det känns som om det saknas något när det inte finns någon som dansar till musiken” – Nina Perez

Målsättning för Folkmusik i Ransäter

En fördjupad kunskap inom nordisk folkmusik och dans. En ökad förståelse för samspelet mellan folkmusiken och dansen. Individuell utveckling på huvudinstrumentet.