Utvald bild

Foto- och mediapolicy

Geijerskolan använder foton (och i begränsad omfattning filmer) för att informera om eller marknadsföra oss i olika sammanhang genom till exempel annonser och broschyrer, på webbsidor, i sociala medier som Facebook, Instagram och bloggar.

Syftet med Geijerskolans användning av foton/filmer är att visa upp en del av vår verksamhet och ge en positiv syn på såväl skolan och dess verksamhet som dess kursdeltagare.

Enskilda kursdeltagare kan i vissa foton och filmer enkelt urskiljas.

Under första kursveckan kommer du få möjlighet att välja hur mycket du vill medverka/synas i foto och eventuella filmer.

Alkohol- och drogpolicy
IT-policy