G-klaven i digital utgåva

Som en länk bakåt i tiden och som ett uttryck för Geijerskolans ambition att hålla kontakt med tidigare kursdeltagare och personal kommer vi fortsättningsvis att publicera G-klaven digitalt med ett höst- och ett vårnummer, läsning öppen för alla som besöker geijerskolan.se

Länk till aktuellt nummer hittar du på https://geijerskolan.se/g-klaven