Den sökande människan – livsåskådning, livshållning och tro

1 – 5 augusti 2017

Har olika värderingssystem kommit på kollisionskurs i dagens offentliga samtal? Föreläsare presenterar och diskuterar skilda verklighetsbilder och synsätt.

Livsåskådning och livsfrågor kan uppfattas som luddiga ord. Livsåskådningar beskrivs på flera sätt. De ger en övergripande bild av människan, världen och naturen och är ett vidare begrepp än religion. De flesta har en livsåskådning men ofta är den inte helt uttalad. Livsåskådningen har dels ett innehåll det vill säga hur saker faktiskt förhåller sig, dels värderingar om vad som bra och dåligt, ont och gott. Livsåskådningen ger uttryck för vår grundhållning, vår identitet. Klassiska livsåskådningar är de stora världsreligionerna, humanismen och naturalismen eller materialismen. De politiska ideologierna konservatism, liberalism, socialism kan också ses som livsåskådningar. Vilka är livsåskådningarna i dag? Enhetssamhällets tid är förbi, mångkulturalism har blivit ett ledord och nya värderingar ställs mot gamla. Tonläget är högt och ofta vasst och den som vill få bekräftelse på sin egen livshållning och tro finner det i någon bekräftelsebubbla på nätet. För en utomstående är det lätt att bli förvirrad av alla åsikter. Kursen ska inte bli en redovisning av olika livsåskådningar utan mer diskutera vad det är som förenar och vad är det som skiljer verklighetsbilderna åt. Under kursveckan kommer varje dag en ny föreläsare och ger sitt bidrag på det övergripande temat. Kursdeltagarna ställer frågor och kan i smågrupper diskutera ämnet. Samvaro, musik och teater fyller också ut kursen.
Välkommen till en stimulerande och intressant kursvecka.

Föreläsare:

Carl Reinhold Bråkenhielm  Professor em tros- och livsåskådningsvetenskap
Patrik Lindenfors  Fil. dr i zologisk ekologi, författare
Owe Wikström  Professor em i religionsfilosofi, författare
Jonna Lappalainen  Fil. dr i filosofi
Sarita Skagnes  Författare till ”Bara en dotter”, engagerad för indiska flickors rätt till utbildning
Hanna Kulle  Skådespelare, Västanå teater

Kursledare:

Rolf Ahlzén  Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro; docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson  Rektor på Geijerskolan.

Praktiska upplysningar

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 4 130 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 3 880 kr
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, Lagerlöf och Tegnér, 3 775 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, Lagerlöf och Tegnér, 3 315 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 3 370 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift, 2 550 kr, som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Om du vill se Västanå teaters föreställning, Selma Lagerlöfs ”Charlotte Löwensköld”, tillkommer ca 450 kr.

Anmälan

Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni 2017

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.

Anmälnings­formulär