Biografin lever

3 – 7 augusti 2021

Geijersamfundets sommarkurs 2021 handlar om biografier.

Temat har förekommit under tidigare kurser och är ofta efterfrågat och nu kommer det igen. Det kommer viktiga, välskrivna biografier i en jämn ström och intresset att lära känna ett livsöde tycks stort. Att redogöra för en persons liv har en lång tradition och begreppet biografi har använts om en egen litterär genre.

Biografins former är många och syftet kan variera. Samlingsverket ”Vem är det”, Svensk Biografisk Handbok, utgörs av en uppräkning av bemärkta personers intellektuella prestationer. Självbiografier eller memoarer är författarens berättelse om sitt eget liv. Historiska biografier skiljer sig från levnadsskildringar där författaren har personlig kännedom om den skildrade personen.  En grundsten för biografin är att med en kombination av saklighet och personligt engagemang skildra en persons liv, oftast kronologiskt. Ibland handlar det om att tolka en persons liv på ett nytt och annorlunda sätt och väcka uppmärksamhet. Allt vanligare är att författare kombinerar biografiska fakta med fiktion.

Årets sommarkurs låter deltagarna möta författare som föreläser om nya biografier, med fokus på personer i kultur- och samhällslivet.  Det ges tillfälle till samtal, reflektioner, musik och umgänge.

Välkommen!

Föreläsare under kursen:

Carina Burman  författare och litteraturforskare. Bellman. Biografin.
Anna Carin Palm  författare. ”Jag vill sätta världen i rörelse”  En biografi över Selma Lagerlöf.
Lars Lönnroth  professor emeritus Litteraturvetenskap. Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap.
Ulrika Milles  författare och litteraturkritiker. Ensamvargar Stig Ahlgrens 1900 – tal.
Johan Svedjedal  författare och professor i litteraturvetenskap. Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv.
Elisabeth Meyer-Topsøe  operasångerska, professor i sång i Trondheim. Birgit Nilsson: från Västra Karup till Metropolitan.
Erik Åsbrink  f.d. finansminister. En biografi över Gunnar Sträng.

Kursledare:

Rolf Ahlzén Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro;
docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson Tidigare rektor på Geijerskolan.

Praktiska upplysningar

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 4 655 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 4 375 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 3 810 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift, 2 865 kr, som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Om du vill se Västanå teaters föreställning tillkommer ca 450 kr.

Anmälan

Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni.

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.

Anmälnings­formulär