Biografin lever

28 juli – 2 augusti 2020

Geijersamfundets sommarkurs 2020 handlar om biografier.

Temat har förekommit under tidigare kurser och är ofta efterfrågat och nu kommer det igen. Det kommer viktiga, välskrivna biografier i en jämn ström och intresset att lära känna ett livsöde tycks stort. Att redogöra för en persons liv har en lång tradition och begreppet biografi har använts om en egen litterär genre.

Biografins former är många och syftet kan variera. Samlingsverket ”Vem är det”, Svensk Biografisk Handbok, utgörs av en uppräkning av bemärkta personers intellektuella prestationer. Självbiografier eller memoarer är författarens berättelse om sitt eget liv. Historiska biografier skiljer sig från levnadsskildringar där författaren har personlig kännedom om den skildrade personen.  En grundsten för biografin är att med en kombination av saklighet och personligt engagemang skildra en persons liv, oftast kronologiskt. Ibland handlar det om att tolka en persons liv på ett nytt och annorlunda sätt och väcka uppmärksamhet. Allt vanligare är att författare kombinerar biografiska fakta med fiktion.

Årets sommarkurs låter deltagarna möta författare som föreläser om nya biografier, med fokus på personer i kultur- och samhällslivet.  Det ges tillfälle till samtal, reflektioner, musik och umgänge.

Välkommen!

Föreläsare under kursen:

Lars Lönnroth  professor emeritus Litteraturvetenskap. Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap.
Carina Burman  författare och litteraturforskare. Bellman. Biografin.
Johan Svedjedal  författare och professor i litteraturvetenskap. Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv.

Kursledare:

Rolf Ahlzén Leg läkare, sakkunnig i etikfrågor, Universitetssjukhuset Örebro;
docent i medicinsk humaniora.
Håkan Jonasson Tidigare rektor på Geijerskolan.

Praktiska upplysningar

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Rumspriserna (2019 års priser)
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, 4 380 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, 4 115 kr
Enkelrum med dusch och toalett på rummet, Lagerlöf och Tegnér, 4 000 kr
Dubbelrum, per person, med dusch och toalett på rummet, Lagerlöf och Tegnér, 3 520 kr
Enkelrum med gemensam dusch och toalett, 3 575 kr

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift, 2 700 kr, som inkluderar frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Om du vill se Västanå teaters föreställning, Selma Lagerlöfs Körkarlen, tillkommer ca 450 kr.

Anmälan

Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Sista anmälningsdag 1 juni.

Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiterar vi 20 % av avgiften.

Anmälnings­formulär