Utvald bild

Geijerskolans värdegrund

Som studerande och anställda vid Geijerskolan…

  1. … förstår vi att värdegrunden handlar om goda relationer mellan människor.
  2. … respekterar vi individens frihet och integritet, alla människornas lika värde, olika sexuell läggning och jämställdhet mellan könen.
  3. … respekterar vi människors olika trosuppfattningar så länge de följer Sveriges Rikes Lag.
  4. … bidrar vi till ett mer tolerant samhälle utan kränkningar, som erkänner allas rätt till utbildning, arbete, sjukvård m.m.
  5. … behandlar och värderar vi varandra med respekt och är solidariska med de utsatta och svaga. Dessutom vänder vi oss emot diskriminering och marginalisering.
  6. … skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och ser varje enskild individ som en resurs, som ger och får kunskap, erfarenhet och kompetens.
  7. … strävar vi efter att var och en ska ha möjlighet till att förverkliga sig själv och till att vara socialt delaktig.
  8. … motverkar vi antidemokratiska och rasistiska krafter i samhället.
  9. … arbetar vi för att tydliggöra sammanhanget mellan kunskap, engagemang och en fungerande demokrati.
  10. … förstår vi att var och en har både rättigheter och skyldigheter inom Geijerskolans verksamhet och samhället i stort.