bild musiklinje-kör

Gospellinje med internationell profil

På Geijerskolans gospellinje får du fördjupa dig i gospelmusiken, dess repertoar, musicerande och traditioner. Samtidigt får du utveckla din färdighet på ditt instrument eller sång, både solistiskt och i ensemblespel samt öva på att leda kör/ensemble. Du får också fördjupa dig i gospelmusikens utveckling från de första sångerna på Nordamerikas bomullsfält till det spektrum av musik som ryms inom stilen idag. Du får lära dig teorin bakom hantverket, hur man utvecklar soundet vid konserter och inspelningar och hur du kan använda gospelkören i musikaliska, sociala och teologiska sammanhang. De studerande kommer att bilda en mindre gospelkör med kompgrupp. Sångerna lärs in både på gehör och med noter. Inga förkunskaper i notläsning behövs men du kommer att få undervisning i musikteori på din egen nivå. Platser finns för sångare (sopran, alt, tenor/baryton) och instrumentalister (piano, gitarr, elbas och trummor).

Vilka ämnen läser du?

Du har bl.a. individuell undervisning sång eller ett instrument, ensemblespel, gospelkör/körledning, gospelmusikens roll, gehör och ”Skriva-planka-arrangera” (ett ämne där du studerar hur gospelarrangemang används i andra musikstilar, hur man får gospelmusiken att låta ”gammalt” respektive ”nytt”, gör samplingar från ett sequencer-program, studerar likheter och skillnader mellan gospel och klassisk fyrstämmig körsats, studerar hur man rytmiserar i olika genrer av gospelmusik och gör analys av låtar av populära gospelartister).

Tillvalsämnen

Du kan också välja från skolans stora utbud av tillvalsämnen, t.ex. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, klassisk musikhistoria, rockmusikhistoria, afroamerikansk musikhistoria, ensembleledning, improvisation, elevkör, kammarkör, kompositionsseminarium (klassiskt eller afro), inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Vad händer mer?

Undervisningen på gospellinjen sker delvis i samverkan med kursen ”Musikledarutbildning med internationell profil” som genomförs i samverkan med Hyllie park folkhögskola i Malmö och skolor i Göteborg och Örebro. Deltagare på gospellinjen har möjlighet att kombinera gospellinjen med kursen ”Musikledarutbildning med internationell profil” som genomförs på halvfart.

På gospellinjen planeras även en eller två gemensamma studieresor/turnéer i Sverige och/eller utomlands.

Förkunskaper

För att bli antagen till gospellinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningsprov gospellinje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära) . Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satslära för dem som söker till gospellinjen innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Målsättning för gospellinjen på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha breddat sin kunskap och sin repertoar inom gospelgenren, utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska förmåga på sitt instrument såväl solistiskt som i ensemblespel samt lagt en god grund för vidare studier inom sitt område.