bild musiklinje-kör

Gospellinje med internationell profil

På Geijerskolans gospellinje får du fördjupa dig i gospelmusiken, dess repertoar, musicerande och traditioner. Samtidigt får du utveckla din färdighet på ditt instrument eller sång, både solistiskt och i ensemblespel samt öva på att leda kör/ensemble. Du får också fördjupa dig i gospelmusikens utveckling från de första sångerna på Nordamerikas bomullsfält till det spektrum av musik som ryms inom stilen idag. Du får lära dig teorin bakom hantverket, hur man utvecklar soundet vid konserter och inspelningar och hur du kan använda gospelkören i musikaliska, sociala och teologiska sammanhang. De studerande kommer att bilda en mindre gospelkör med kompgrupp. Sångerna lärs in både på gehör och med noter. Inga förkunskaper i notläsning behövs men du kommer att få undervisning i musikteori på din egen nivå. Platser finns för sångare (sopran, alt, tenor/baryton) och instrumentalister (piano, gitarr, elbas och trummor).

Vilka ämnen läser du?

Du har bl.a. individuell undervisning sång eller ett instrument, ensemblespel, gospelkör/körledning, gospelmusikens roll, gehör och ”Skriva-planka-arrangera” (ett ämne där du studerar hur gospelarrangemang används i andra musikstilar, hur man får gospelmusiken att låta ”gammalt” respektive ”nytt”, gör samplingar från ett sequencer-program, studerar likheter och skillnader mellan gospel och klassisk fyrstämmig körsats, studerar hur man rytmiserar i olika genrer av gospelmusik och gör analys av låtar av populära gospelartister).

Tillvalsämnen

Du kan också välja från skolans stora utbud av tillvalsämnen, t.ex. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, klassisk musikhistoria, rockmusikhistoria, afroamerikansk musikhistoria, ensembleledning, improvisation, elevkör, kammarkör, kompositionsseminarium (klassiskt eller afro), inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Vad händer mer?

Undervisningen på gospellinjen sker delvis i samverkan med kursen ”Musikledarutbildning med internationell profil” som genomförs i samverkan med Hyllie park folkhögskola i Malmö och skolor i Göteborg och Örebro. Deltagare på gospellinjen har möjlighet att kombinera gospellinjen med kursen ”Musikledarutbildning med internationell profil” som genomförs på halvfart.

På gospellinjen planeras även en eller två gemensamma studieresor/turnéer i Sverige och/eller utomlands.

Förkunskaper

För att bli antagen till gospellinjen skall du ha

 • Grundläggande behörighet
 • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningsprov gospellinje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.
Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

I provet ska den sökande visa upp sin bredd på huvudinstrumentet.

Sång:

Du som har sång som huvudinstrument ska sjunga upp två låta:

 1. En valfri sång där du blir kompad av pianist eller använder en egen musikbakgrund från Ipad/mobil eller kompar dig själv. Du behöver inte skicka in noter i förväg.
 2. Du ska också sjunga denna obligatoriska sång: You´ve got a friend – Carole King, valfri tonart

Keyboard:

Du som har piano eller keyboard som huvudinstrument ska spela två valfria låtar som visar bredd, exempel ballad/upptempolåt.

Gitarr och bas:

Du som har gitarr eller bas som huvudinstrument väljer en valfri blues G eller Bb, standard-tolva och en av de nedanstående låtarna:

 • Are you gonna go my way – Lenny Kravitz, E
 • Little Wing – Jimi Hendrix, em
 • Crazy Train – Ozzy Osbourne, A
 • All along the watchtower – Hendrix version, am
 • Tush – ZZ Top, G
 • Mr PC – John Coltrane, Tim Riddle Quartet
 • Footprints – Wayne Shorter

Trummor:

Du som har trummor som huvudinstrument väljer två av de nedanstående låtarna:

 • All along the watchtower
 • Tush
 • Black Velvet

Intervju

I samband med provet genomförs även en intervju. Vi försöker ta reda på vem vi har framför oss, om personen passar in i den grupp som skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära för dem som söker till gospellinjen innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Målsättning för gospellinjen på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha breddat sin kunskap och sin repertoar inom gospelgenren, utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska förmåga på sitt instrument såväl solistiskt som i ensemblespel samt lagt en god grund för vidare studier inom sitt område.