Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Kan jag ta emot besök på internatet?

Vi vill inte att du tar emot besök eller boende på internatet, detta för att minimera smittrisk.

Resor
De studerande som bor på internatet uppmanas att inte göra onödiga resor utanför skolan.

Kommer detta att påverka kursstarterna?

Nej, vi beräknar i dagsläget att starta planerade kurser som vanligt, med vissa anpassningar.

Vad händer om jag blir sjuk?

Det är viktigt att du isolerar dig om du känner dig sjuk. Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen gör du en sjukanmälan till skolan som vanligt. Om du får symptom på luftvägsinfektion eller misstanke om covid-19, ska du kontakta 1177 för att få en sjukvårdsbedömning och besked om du ska låta testa dig.

Om du har studiestöd via CSN behöver du också anmäla till Försäkringskassan för att behålla dina studiemedel. När du tillfrisknat efter att du varit sjuk är det viktigt att du fortsätter vara isolerad ytterligare 2 dygn.

Geijerskolan följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information. Deltagare och personal som har symptom på luftvägsinfektion uppmanas att stanna hemma från lektioner och arbete. Kontakta Geijerskolans kansli om du har frågor eller funderingar: 0552 30250, info@geijerskolan.se

Allmänna råd för att förebygga luftvägssmitta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Hosta och nys i armvecket

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Stanna hemma när du är sjuk även om du har lindriga symptom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma minst 2 dygn efter att du blivit frisk

Håll avstånd till andra

Mer information

För mer information om coronaviruset i allmänhet hänvisar vi i första hand till  Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras dagligen.
folkhalsomyndigheten.se/covid-19. Se även Vårdguiden: 1177.se/Varmland/

Svenska myndigheters samlade, aktuella och bekräftade information hittar du på krisinformation.se