Information med anledning av coronaviruset

Information med anledning av coronaviruset

Vad gäller för gäster och nya studerande?

Vi vill inte att besökare/gäster kommer till skolan i nuläget.

Kommer detta att påverka ansökningstiden?

Nej inte i nuläget.

Kommer detta att påverka kursstarterna i höst?

Nej vi beräknar i dagsläget att starta höstens kurser enligt plan.

Kommer antagningsdagar att genomföras?

Nej, i år kommer vi be de sökande till skolan att spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt/söker till någon av skolans musikutbildningar hittar instruktioner i ditt konto i skolans webbtjänst.

Vad händer med kursen/utbildningen jag går?

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta din kursföreståndare för besked.

Får jag behålla CSN?

CSN löper på som vanligt även vid distansstudier.

Vad händer om jag blir sjuk?

Det är viktigt att du isolerar dig om du känner dig sjuk. Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen gör du en sjukanmälan till skolan som vanligt. Om du har studiestöd via CSN behöver du också anmäla till Försäkringskassan för att behålla dina studiemedel. När du tillfrisknat efter att du varit sjuk är det viktigt att du fortsätter vara isolerad ytterligare 2 dygn.

Hur blir det för mig som bor på internatet?

Du har rätt att bo kvar. Du uppmanas att inte göra resor utanför skolan med buss och tåg för att därigenom riskera att införa smitta till skolan, skolans minibussar finns tillgängliga för studerande som behöver göra matinköp.

Har jag tillgång till skolans lokaler?

Skolans lokaler är öppna för dig som känner dig frisk och väljer att bo kvar på internatet.

Kan jag ta emot besök på internatet?

Vi vill inte att du tar besök eller boende på internatet, detta för att minimera smittrisk.

 

Geijerskolan följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information. Deltagare och personal som har symptom på luftvägsinfektion uppmanas att stanna hemma från lektioner och arbete. Kontakta Geijerskolans kansli om du har frågor eller funderingar: 0552 30250
info@geijerskolan.se

Allmänna råd för att förebygga luftvägssmitta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Hosta och nys i armvecket

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Stanna hemma när du är sjuk även om du har lindriga symptom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du stannar hemma minst 2 dygn efter att du blivit frisk

Håll anstånd till andra

Mer information

För mer information om coronaviruset i allmänhet hänvisar vi i första hand till  Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras dagligen.
folkhalsomyndigheten.se/covid-19

Svenska myndigheters samlade, aktuella och bekräftade information hittar du på krisinformation.se