bild jazzmusik

Antagningsprov jazzlinje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall på ditt huvudinstrument spela eller sjunga två låtar. Du väljer en av de obligatoriska låtarna som anges nedan samt en egenvald. Kompgrupp finns till förfogande vid provet.

Du kan även välja att bara framföra en låt (i så fall framför du endast en av de obligatoriska låtarna nedan). Du behöver inte sända in noter på din egenvalda låt till skolan, men du ska ha med noter till antagningsprovet. Där spelar/sjunger du låten, antingen till pianoackompanjemang (pianist finns tillgänglig i provlokalen) eller till en musikbakgrund via t.ex. din telefon/dator. Vid provtillfället vill vi också att du improviserar över en blues i valfri tonart. Du behöver inte göra något prov i biinstrument.

Vid provtillfället bedömer vi:

  • förberedelse
  • teknisk/musikalisk färdighet
  • samspel
  • improvisation.

Obligatoriska låtar:

Mr PC Mr PC, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster (Cm)
Beautiful love Beautiful love -Bbm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Bbm Beautiful love -Dm, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster Dm (Välj en tonart!)
Footprints  Footprints, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
All the things you are All the things you are, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Bye Bye Blackbird Bye Bye Blackbird, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
It don’t mean a thing It don't mean a thing, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Just Friends Just Friends, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster
Saga of Harrison Crabfeathers Saga of Harrison Crabfeathers d-moll, pdf-fil öppnas i ny flik/nytt fönster

Musikteori

I antagningsproven ingår:

  • Jazzteoriprov är för dem som söker till jazzlinjen, innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.
  • Musikläraprov innehåller tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Gehörsprov omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Välkommen med din ansökan!

Klicka här för att ansöka

Så hittar du till Geijerskolan

Om du åker bil: Geijerskolan ligger cirka 5 mil norr om Karlstad. Om du kommer söderifrån följer du väg 62 från Karlstad norrut mot Hagfors. I Ransäter svänger du till höger vid skylten ”Geijerskolan”.

Om du åker buss tar du buss 600 som går från Karlstad mot Hagfors/Värnäs. Busshållplatsen ligger strax väster om järnvägsstationen i Karlstad (till vänster när du kommer ut från järnvägsstationens huvudingång). Geijerskolan ligger ca 300 m från hållplatsen Ransäters kyrka.