En kyrkomusiker under utbildning spelar orgel

Kyrkomusikerutbildning deltid/distans

Geijerskolan erbjuder kyrkomusikerutbildning på deltid/distans med individuell uppläggning. Du som t.ex. har en utbildning från musikhögskola kan normalt läsa in kyrkomusikerutbildningen på halvtid under tre eller fyra terminer. För dig som inte har någon musikutbildning tidigare kan vi erbjuda olika former av deltidsstudier, utbildningslängden beror då på hur stor del av kursen du läser per år.

För att få kyrkomusikerexamen ska du även ha gått Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning för kyrkomusiker. Denna kan genomföras antingen som en kurs på heltid under en termin vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund eller genom att de pastoralteologiska utbildningsmomenten integreras i musikutbildningen på Geijerskolan som i så fall utökas med en termin. Svenska kyrkans grundkurs, som tidigare var ett obligatoriskt utbildningsmoment i kantorsutbildningen, ingår inte i den nya utbildningen.

Om du har examen från musikhögskola

Om du har musiklärarexamen eller annan utbildning från musikhögskola får du tillgodoräkna aktuella kurser från denna när du tar kyrkomusikerexamen (eventuellt måste vissa av musikhögskolans kurser kompletteras). Övriga kurser som ingår kyrkomusikerutbildningen kan man normalt läsa in genom halvtidsstudier under tre eller fyra terminer om man har tillräckliga förkunskaper. För att få ut kyrkomusikerexamen fordras dessutom den pastoralteologiska utbildningen (se ovan!).

Ämnen som sång, klassiskt pianospel, musiklära, gehör, musikhistoria, pedagogik och psykologi kan man normalt tillgodoräkna i sin helhet om man läst dem på musikhögskolan och de har motsvarande innehåll. Kurserna i satslära och ensembleledning behöver oftast kompletteras med en kyrkomusikalisk profildel. Liturgiskt orgelspel, solistiskt orgelspel, orgelkunskap är ämnen som man måste läsa i sin helhet.

När vi bestämt vilka ämnen på utbildningen du ska läsa schemalägger vi dem koncentrerat under veckan. Beroende på hur många kurser du valt koncentreras undervisningen till en eller två dagar per vecka. Om du har tillräckliga förkunskaper kan du normalt läsa in de aktuella kurserna under två eller tre terminer.

Om du inte har examen från musikhögskola

Om du inte har examen från musikhögskola eller motsvarande måste du normalt läsa in alla kantorsutbildningens ämnen. Även här kan vi erbjuda möjlighet till en individuell uppläggning av studierna. Beroende på hur många ämnen du vill läsa kan undervisningen på skolan koncentreras till en, två eller tre dagar per vecka. Den eller de dagar du är på skolan blir då fyllda med lektioner medan ditt föreberedelsearbete (övning och inläsning) får ske de dagar du är hemma. Utbildningens längd beror här på dina förkunskaper och hur stor del av kursen du läser in per termin.

Kyrkomusikerutbildningen ämnen

Följande ämnen ingår i kyrkomusikerutbildningen. Här anges även kursens omfattning och hur undervisningen är upplagd samt vilka ämnen som kan tillgodoräknas om man har examen från musikhögskola.

ÄmneUppläggOmfattningKan tillgodo­räknas
Liturgiskt orgelspelGrupp 2-3 st1 vt under hela utbildnings­tiden
Solistiskt orgelspelIndividuell underv1 vt under hela utbildnings­tiden
Ensemble­ledning vuxenkörHelklass4 vt under hela utbildnings­tidenBeror på faktiska kunskaper
Ensemble­ledning barn- och ungdomskörHelklassBeror på faktiska kunskaper
SångIndividuell underv1 vt under hela utbildnings­tidenJa
Klassiskt pianospelIndividuell underv1 vt under hela utbildnings­tidenJa
BrukspianoIndividuell underv1 vt under hela utbildnings­tidenJa
MusikläraIngår i satsläraJa
GehörGrupp 3-4 st1,5 vt under hela utbildnings­tidenJa
SatsläraGrupp 3-4 st1,5 vt under hela utbildnings­tidenHelt eller delvis
MusikhistoriaHelklass2 vt under tre terminerJa
Pedagogik och undervisnings­metodikHelklass/grupp1 vt under två terminerHelt eller delvis
OrgelkunskapHelklass2 vt under en termin
Teologi och gudstjänst *)Helklass2 vt under hela utbildnings­tiden
PraktikI församlingAdministreras av ditt hemstift
AdministrationHelklassSeminarier

*) Teologi och gudstjänst är den del av Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning som du läser på Geijerskolan. Dessutom ingår tre studieveckor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund.

Om du har frågor om undervisningen uppläggning och utformning är du välkommen att höra av dig till skolan, info@geijerskolan.se eller 0552-30250.