Konstlinje

Konstlinje

På konstlinjen får du på heltid möjlighet att fördjupa och utveckla ditt konstnärliga kreativa intresse. Här kan du utforska en mängd olika tekniker i måleri, teckning, skulptur, trycktekniker och dekorationsmåleri. Linjen består av en rad delkurser som spänner från praktiska studier av äldre traditionella måleriteknikerna till möjligheten att utveckla ditt eget unika uttryckssätt. Vi ordnar egna utställningar, bjuder in gästlärare och gör intressanta studiebesök i och utanför Värmland.

Omfattning: 1 till 3 år, heltid (100%)

Att studera på folkhögskola är en upplevelse i mångfald. Våra grupper består av deltagare i ett stort spann av olika erfarenhetsgrader, vilket berikar och skapar dynamik i grupperna. Du kan vara allt från nybörjare till erfaren i ditt konstnärliga utövande. Det finns alltid nya insikter och nya mål att utforska.

Under det första grundläggande året kommer du att prova på många olika konstnärliga tekniker och material, som utvecklar ditt seende, din tekniska förmåga och ditt bildspråk. Du får en egen ateljéplats och fri tillgång till den rymliga ateljén, grafikverkstan och datasalen utöver din schemalagda tid.

Andra året ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla dina förmågor från det första året på ett friare sätt. Du får med hjälp av handledning träna på att utveckla egna projekt, praktisera och utveckla ditt unika bildspråk ytterligare.

I mån av plats finns möjlighet att söka ett tredje år. Du presenterar dina idéer och driver dina projekt på ett självständigt vis, samtidigt som du får handledning och återkoppling av våra lärare. Under detta år har du stor möjlighet att projektera och genomföra ett större projekt som bygger på fördjupning i en eller fler valfria tekniker.

Målsättningen med studierna är både att förbereda dig för högre konstnärliga studier och att utveckla din kreativitet.

Antagningsvilkor

Antagningsprov består av tre konstnärliga arbeten: En teckning, ett måleri och ett valfritt arbete. Sänd in foton på dina bilder via mejl till kursansvarig: anna.lundbekk@geijerskolan.se Mobilkamerabilder går bra.

Personligt brev: En kort beskrivning av dig själv, varför du vill gå på Geijerskolans konstlinje och vad du har för mål med studierna. Beskriv dina tidigare erfarenheter av konst, bild och form.

Referenter: Vi vill ha kontaktuppgifter (telefon och mejladress) till två referenter.

Måleri och teckning

Ämnet måleri och teckning består av studier i akvarell, olja, akryl och blandtekniker. Här arbetar vi med olika färg- och form-övningar, där komposition, skissteknik, färglära, perspektiv och materialkunskap integreras. Att måla och teckna utifrån din egen fantasi och utveckla dina egna idéer uppmuntras. Vi experimenterar i collage och blandteknik för att locka fram oväntade och uttrycksfulla bilder. I enskilda och gemensamma bildgenomgångar kommer du att tränas i att se och tolka dina egna och andras bilduttryck. Du får utveckla dina teckningsförmågor genom övningar i olika material som blyerts, kol, tusch och pastellkritor. Vi övar vårt seende genom figur- och krokiteckning. Måleri och teckning innehåller även studier i skulptur, där vi främst arbetar med skulptur i lera samt undersöker spännande skulpturala blandtekniker. I vår tryckverkstad kommer du att få arbeta i olika grafiska trycktekniker som linoleum, torrnål och collografi samt textilt screentryck.

Dekorationsmålning

Ämnet består av många olika tekniker. Du får lära dig ådring och marmorering, både med traditionella och moderna metoder. Prover med färglära och olika färgtyper lägger grunden för äldre måleritekniker, allmogemåleri samt möbelmålning. Efter gammal tradition tillverkar vi egna pigment och färger från grunden.

Vi målar illusionsmåleri i olika former. Med övningar i ljus och skugga, t.ex. grisaillemålning, tränar du upp ögat för att sedan måla trompe l’oeil, en teknik där du får lära dig att lura ögat. Ett flerårigt samarbete med Musikteaterlinjen har resulterat i en mängd stora teaterkulisser och teaterdekorer som har använts i deras produktioner.

Konst och stilhistoria

Vi studerar västerlandets konst- och stilhistoriska utveckling genom att jämföra de olika epokerna med varandra. Vi gör också besök på olika konstmuseer.

Geijerskolans ateljé ligger 2,5 km norr om folkhögskolan. Våra lokaler är stora och rymliga, med härligt ljus och skön atmosfär.Konstskolans lokaler

Studiebesök & studieresor

Under din tid på Konstlinjen får du vara delaktig i att arrangera inspirerande resor både till olika konstnärer, utställningar och museer runt om i Sverige.

Utställningar

Under läsåret får du erfarenhet i utställningsteknik genom två gemensamma utställningar, ”Höstutställning” och ”Vårutställning” på skolan. Under slutet på vårterminen är vårt mål att anordna en extern utställning någonstans i Värmland.

Miljövänlig verksamhet

Vi strävar efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt i vår ateljé. Vi uppmuntrar till samtal om miljövänlig och hållbar livsstil. Konstlinjen är engagerad i miljöfrågor och genomför varje år ett konstmiljöprojekt, där vinsten oavkortat går till Världsnaturfonden, WWF.

Målsättning för konstlinjen på Geijerskolan

Att öka deltagares kunskap och nyfikenhet för de material och tekniker som ingår i kurserna måleri och teckning samt dekorationsmålning. Att öva upp kursdeltagares förmåga att uttrycka motivval, komposition, färg och form, genom så väl sitt konstnärliga uttryck som sin verbala förmåga. Att i enskilda och gemensamma genomgångar tränas i att se och tolka egna och andras bilduttryck. Att öka insikt och förståelse för utställningsteknik, samt erbjuda kursdeltagare en bredare kunskap om historiska perspektiv genom konst- och stilhistorien. Att väcka skaparglädje och möjliggöra kreativ frigörelse hos deltagare, samt bidra till ökad självkänsla för att våga prova och utveckla idéer. Stärka deltagares upplevelse av gemenskap och på så vis skapa ökad förståelse för demokrati.

Utbildningen förbereder den som vill studera vidare för högre konstnärliga studier.