Utvald bild

Miljöpolicy

  • Vi ska öka våra kunskaper i miljöfrågor och sträva efter att ständigt förbättra dem.
  • Vi har den unga generationen som resurs och kan genom utbildning förändra Geijerskolan i mer miljövänlig riktning.
  • Vi ska arbeta för att öka inslaget av sortering för återvinning och få ner volymen av avfall.
  • Vi ska fortsätta effektivisera användningen av energi, värme och el.
  • Vi ska lära oss mer om kost och ekologiska livsmedel.
  • Vi ska väga in miljöaspekter vid beslutsfattande och inköp.
  • Vi ska minska CO-utsläpp vid transporter.
  • Vi ska följa den för verksamheten aktuella miljölagstiftningen.