bild collage musikerlinje

Musikerlinje

Musikerlinje

På musikerlinjen får du individuell undervisning på ditt huvudinstrument och på ett biinstrument. Du har ensemblespel och har möjlighet att spela med en pianoackompanjatör. Du deltar i gemensamma lektioner där man spelar upp för varandra och tar upp generella frågor om instrumentet och musiken.

Du som går musikerlinjen kan välja mellan två huvudinriktningar:

  • Solistisk inriktning: Du fokuserar på ditt huvudinstrument för att utveckla din spelteknik, repertoar och gestaltningsförmåga. Dessutom studerar du musikteori, ensemblespel, ensembleledning och kan också få undervisning på ett biinstrument.
  • Ensembleinriktning: Du arbetar med ditt huvudinstrument och kanske ett biinstrument men har större möjligheter att delta i ensemblespel inom olika stilar och genrer. Deltagarna kan bilda olika typer av ensembler, t.ex. jazzensemble, popgrupp, storband, vokalgrupp, folkmusikgrupp och vokal-/instrumentalensemble.  De studerande har tillgång till övningslokaler med utrustning för ensemblespel rock/jazz samt mikrofon och ljudanläggning. Denna utrustning är känslig för slitage och kräver mer av service och reparationer vilket innebär en större materialkostnad. De studerande på den ensembleinriktade musikerlinjen betalar därför en högre materialavgift än övriga studerande (1 300 kr/termin istället för 800 kr/termin) för att bekosta den regelbundna service och den nyanskaffning som måste göras avseende utrustningen. Möjligheterna till ensemblespel är beroende av vilka studerande som går linjen, vilka instrument de spelar och vilken inriktning de har.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musikerlinjen läser gehörslära, satslära, musikhistoria (klassisk, rock eller jazz), ensembleledning, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, improvisation, kompositionsseminarium (klassiskt eller afro), inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

På Geijerskolan har du många möjligheter att spela och uppträda, både som solist och i ensemble. Förutom att spela på gemensam lektion/masterclass medverkar du vid lunchmusik, på musikcaféer samt konserter på och utanför skolan.

Musikerlinjen är lämplig för dig som vill satsa på en musikalisk yrkesutbildning men passar också för dig som under ett eller två år vill ägna sig åt musik på heltid och få spela och utveckla sina kunskaper på sitt instrument.

Antagningsprov musikerlinje

Förkunskaper

För att bli antagen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper på ditt instrument för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära) . Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för musikerlinje på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

  • ha utvecklat sin spelteknik och gestaltningsförmåga på sitt instrument
  • ha fått en breddad repertoar
  • ha utvecklat sin förmåga i ensemblespel
  • ha framträtt som solist och i ensemble
  • vara väl förberedd inför antagningsprov till musikhögskolor.