Musikledarutbildning

Musikledarutbildning med internationell profil

På kursen Musikledarutbildning med internationell profil får du utveckla din förmåga som musikalisk ledare i en församling. Du arbetar med ensembleledning, musikalisk arrangering, komposition, musikdata och har också praktik i en kör eller i ett band. I kursen får du reflektera över hur man kommunicerar tro i dagens sekulariserade samhälle. Det finns ett arv och en tradition att förvalta, men också ett behov av nyskapande.

Du ska ha erfarenhet av att spela eller sjunga tillsammans med andra och en vilja att leda och inspirera. Du ska vara aktiv i ett band, en gospelgrupp/kör eller annan ensemble och intresserad av att dela med dig, både lokalt och internationellt.

Kursen går på halvtid under ett år och ges i samverkan med tre andra skolor, Hyllie Park folkhögskola i Malmö (http://www.hyllieparkfolkhogskola.se/musikledarutbildning) och skolor i Göteborg och Örebro. Om du istället vill studera på helfart kan du komplettera kursinnehållet med en annan kurs, t.ex. Geijerskolans gospellinje eller med tillvalsämnen så att du kommer upp i heltidsstudier.

Vilka ämnen läser du?

  • Musikaliskt ledarskap: ensembleledning och entreprenörskap.
  • Komposition, transkription (plankning) och arrangering för olika typer av ensembler och körer. Du skriver låtar och texter i olika stilar och traditioner.
  • Genrekunskap, med analyser av olika musikgenrer.
  • Musikdata: grundläggande utbildning i notskrivning, inspelning och livemixning.
  • Praktik i en kyrka eller i en kör eller ett band där du får praktisera ledarskap. Fokus ligger på det musikaliska ledarskapet, kompletterat med de praktiska uppgifter som ledarskapet och musicerandet ínnebär.
  • Spela, öva, musicera och testa dina idéer i konsert- och gudstjänstsammanhang i samverkan med en musikalisk handledare.

I kursen ingår även en teologiskt reflekterande del där vi samtalar om musikens roll i gudstjänsten, konstens och kulturens roll i och utanför kyrkan och om mångfald av tradition och uttryck. Vi tar del av andra uttryck för konst och kultur för att bredda förståelsen för den kommunikation som sker genom olika konstnärliga sätt att gestalta och uttrycka tro.

De teoretiska momenten och undervisningen sker via videolänk med en föreläsare till alla utbildningsorterna. Detta kompletteras med en handledare/ mentor på plats som arbetar med reflektionen och samtalet i gruppen.

Studieresor

Kursen innehåller två eller flera internationella studieresor under läsåret samt några inom Sverige. Dessa kompletteras med ett löpande utbyte med kristna musiker i ett eller flera länder. Via e-post och Skype-möte eller videolänk delas erfarenheter kring repertoar, låtskrivning, gudstjänstplanering, lovsångsteam, församlingskör, genrer, musikproduktion och mycket mer. Vi gör jämförande kulturanalys, för att känna igen tydliga styrkor och svagheter.

Då klassen besöker sina samarbetspartners i andra länder ges möjligheter att prova nya arbetsformer. Detta kan innebära att leda kör, organisera konserter eller gudstjänster eller undervisa i sång eller instrumentalspel. Att både lära och lära ut är centralt för studieresorna.

I resornas för- och efterarbete ingår att lära sig om hur människor från den svenska musiktraditionen kan utveckla den kristna musiken i samverkan med andra kulturer, samt hur musiken i den svenska kristna gemenskapen kan utvecklas under påverkan av andra kulturers kunskap och traditioner.

De studieresor som genomförs under läsåret, sker genom det kontaktnät som finns inom lärargruppen och på Hyllie Park folkhögskola. Syftet med resorna är att deltagarna ska få möta andra miljöer och att se de behov och möjligheter som finns i utbytet genom musikens och kulturens områden.

Vi ger förslag till hur du kan söka ekonomiska bidrag till studieresorna från fonder, din församling, praktikplats och andra aktörer.

En studieresa till Tyskland under hösten 2018 är redan inplanerad.

Tillvalsämnen

Du kan också välja från Geijerskolans stora utbud av tillvalsämnen, t.ex. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, klassisk musikhistoria, rockmusikhistoria, afroamerikansk musikhistoria, ensembleledning, improvisation, elevkör, kammarkör, kompositionsseminarium (klassiskt eller afro), inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Kursmål

Under kursen ska du ha utvecklat din förmåga till musikaliskt ledarskap och till skapande inom musik och kultur samt i kommunikation över gränser utifrån ett kristet perspektiv.

Förkunskaper

För att bli antagen till Musikledarutbildning med internationell profil skall du ha

  • Grundläggande behörighet,
  • Tillräckliga musikaliska förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen,
  • Erfarenhet av att spela/sjunga tillsammans med andra.

Antagningsprov

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2019 sker proven måndag den 15:e april, tisdag den 16:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 17:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Om ditt huvudinstrument är sång ska du sjunga upp två sånger som du själv valt, antingen till pianoackompanjemang (pianist finns tillgänglig) eller till CD-bakgrund som du själv har med.

Om du är instrumentalist ska du spela upp en låt som du själv valt, antingen till pianist/kompgrupp eller till en bakgrund via t.ex. en iPad/mobil.

I samband med provet genomförs även en intervju. Vi försöker ta reda på vilken person vi har framför oss, om du passar in i den grupp som skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven ingår även ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära för dem som söker till gospellinjen innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.