bild Flöjtprofil

Flöjtprofil

På flöjtprofilen får du individuell undervisning i flöjt och ett biinstrument och har även möjlighet att spela med en framstående pianoackompanjatör. Du deltar i gemensamma lektioner, som förutom att man får spela för varandra också innehåller moment som flöjtspelets hantverk och ergonomi, övningsmetodik, lyssning samt flöjtspelet förr och nu. Du får också spela i ensembler med flöjter och även med andra instrument på skolan, exempelvis gitarr, sång, piano, orgel eller jazzensemble.

På Geijerskolan får du rika möjligheter att träna dig i att spela och uppträda såväl solistiskt som i ensemble. Förutom att spela på gemensam lektion/masterclass får du framträda vid lunchmusik, på musikcaféer och musikaftnar, medverka i gudstjänster eller delta i offentliga konserter på och utanför skolan.

Förutom att du får spela en massa flöjtmusik syftar utbildningen till att under handledning göra dig alltmer kompetent och självständig som flöjtist. Du tar själv ansvar för ditt lärande och får genom undervisningen verktyg som hjälper dig att bli uppmärksam på ditt eget spel. Din egen insats är naturligtvis avgörande för hur du lyckas – på Geijerskolans flöjtprofil har du möjlighet att få en avancerad utbildning.

Flöjtprofilen är därför lämplig för dig som redan vet att du vill satsa på en yrkesmässig framtid med musik, men passar också för dig som vill prova på att ägna ett år att ”på heltid” spela och utveckla dina färdigheter och kunskaper i flöjtspel.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Antagningsprov flöjtprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall spela minst två musikstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett.
Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.
Om du behöver ackompanjemang vid ditt prov finns en ackompanjatör tillgänglig. Eftersom det inte finns någon tid för övning med ackompanjatören i samband med provet ber vi dig att sända dina ackompanjemangsnoter i förväg till skolan så att ackompanjatören får möjlighet att förbereda sig. Sänd via e-post till antagning@geijerskolan.se eller via vanlig post till Geijerskolan, 684 93 Ransäter.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för musiklinje – flöjtprofil på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren:

  • ha fördjupad flöjtkunskap och en breddad repertoar med verk ur olika stilepoker
  • ha utvecklat sin musikaliska gestaltningsförmåga
  • kunna framträda som solist eller i ensemble
  • kunna öva effektivare
  • vara väl förberedd inför antagningsprov till musikhögskolor.