bild Gitarrprofil

Gitarrprofil

Gitarrprofilen på Geijerskolan är utbildningen för dig som vill utveckla ditt tekniska och musikaliska kunnande på gitarr.

Utbildningen passar såväl för den som vill förbereda sig för högre musikstudier inom eller utom landet, som för den som vill utveckla sitt spelande för mer personligt bruk. Gitarrundervisningens mål är att bygga upp en stabil grund som möjliggör för dig att fritt kunna utveckla vad du önskar med ditt gitarrspel i framtiden. För att uppnå detta ges du möjlighet att fördjupa dig i gitarrens olika teknikarter, repertoarområden och uppförandepraxis.

Undervisningen består dels av enskilda lektioner, dels av gemensamma lektioner där tid ges för bland annat genomgångar, kammarmusik, uppspelningar och masterclass.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Antagningsprov gitarrprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall spela minst två musikstycken av olika karaktär som du själv valt och förberett.
Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för musiklinje – gitarrprofil på Geijerskolan

Gitarrprofilens mål är att

  • bygga upp en stabil grund som möjliggör för dig att fritt kunna utveckla vad du önskar med ditt gitarrspel i framtiden.