bild sang

Sångprofil

På sångprofilen får du en god sångteknisk grund och utvecklar din individuella röst.

Du kan välja mellan två inriktningar:

Allmän profil, där du sjunger sånger efter eget önskemål: visor, folkmusik, jazz, pop, musikal och klassiskt (ej rock).
Tekniken du lär dig är grunden för dessa genrer, med eller utan mikrofon. Vill du även specialisera dig på afroteknik kan du som biämne välja afrosång. I kursen ingår även kammarmusik/ensemble, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen.

Klassisk profil, där du arbetar med en sångpedagog som är erfaren och kunnig inom opera- konsert- och oratoriesång, samt med en skicklig och erfaren pianist och ackompanjatör. På skolan finns Paula Hoffman, opera- och konsertsångerska med stor erfarenhet och ackompanjatören Ragnhild Pettersson.
På den klassiska profilen gör du en genomgång repertoar- och stilmässigt från tidig musik, barock, wienklassicism och romantikens sånger, fram till vår tids konstmusik. Du kommer att få sjunga opera både halvsceniskt och konsertant samt sakral musik i kyrkorummet. I kursen ingår även kammarmusik/ensemble, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen och grundläggande språkcoachning för repertoar på franska, tyska, engelska och italienska.

Sångprofilen ger en utmärkt förberedelse för dig som avser att söka till utbildningar med sång som huvudinstrument vid t. ex. musikhögskola. Sångprofilen är också ett alternativ för dig som vill pröva på att sjunga på heltid under 1-2 år, utan att du har planer på en musikalisk yrkesutbildning.

På sångprofilen ges det många tillfällen att sjunga inför publik. Det kan vara på gemensamma sånglektioner, lunchmusik, musikcaféer på skolan samt konserter på och utanför skolan. I sångprofilen har du även ämnet sångseminarium, där vi går igenom hur rösten fungerar, behandlar övningsmetodik eller specialstuderar olika sångare och tonsättare.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Övriga profiler på musiklinjen:

Flöjtprofil
Förberedande kantorsutbildning
Gitarrprofil
Individuell profil
Klarinettprofil
Klassisk pianoprofil
Kompositionsprofil
Stråkprofil

På alla profiler får du fördjupa dina färdigheter på ett eller flera instrument och även utveckla dina kunskaper i musikteori, ensemblespel och ensembleledning.

Musiklinjen passar dig som vill förbereda dig för studier på musikhögskola men också dig som inte siktar på en musikalisk yrkesutbildning, men ändå vill utveckla dina musikaliska kunskaper och känna på hur det är att ägna sig åt musik på heltid. En stor del av undervisningen sker individuellt eller i små grupper.
Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen utformning, anpassad efter dina egna intressen.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Antagningsprov sångprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2019 sker proven måndag den 15:e april, tisdag den 16:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 17:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument

Du skall sjunga upp minst två sånger från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. A vista-prov kan förekomma.

Du skall dessutom läsa en text som du själv valt och förberett.

Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör.
Klicka här för exempel på prov i musik- och satslära.

För att öppna exempel på proven som pdf-fil (öppnas i nytt fönster eller ny flik),
klicka här för gehörsprov eller klicka här för prov i musik- och satslära.

Målsättning för musiklinje – sångprofil på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

På sångprofilen får du utveckla din individuella röst. Under utbildningen arbetar du framför allt med att öva upp din sångteknik och studera in nya sånger. Du utvecklas i din egen takt och samråder med läraren om repertoaren. Du får även hjälp med att lägga upp ett övningsprogram så att du kan öva effektivt på egen hand. På detta sätt kan du utvecklas maximalt under studietiden. Målet är att du ska få en sångteknisk grund som du sedan kan använda inom olika repertoarområden.