Musiklinjens stråkprofil

Stråkprofil

Stråkprofilen på Geijerskolan är utbildningen för dig som vill utveckla ditt tekniska och musikaliska kunnande på violin, viola, cello eller kontrabas.

Utbildningen passar såväl för den som vill förbereda sig för högre musikstudier som för den som vill utveckla sitt spelande för mer personligt bruk. Undervisningens mål är att bygga upp en stabil grund som möjliggör för den studerande att fritt kunna utveckla vad hon eller han önskar med sitt spel i framtiden. För att uppnå detta ges eleverna möjlighet att fördjupa sig i stråkinstrumentens olika teknikarter, repertoarområden och uppförandepraxis. Särskild vikt läggs vid samspel med de andra på stråkprofilen och elever på de andra musikprofilerna.

Undervisningen består dels av enskilda lektioner, dels av gemensamma lektioner där tid ges för bland annat uppspelning inför varandra, tekniska och musikaliska genomgångar, instrumentkännedom, lyssning, improvisation och repertoarkännedom samt orientering om olika genrer och spelstilar.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Övriga profiler på musiklinjen:

Flöjtprofil
Förberedande kantorsutbildning
Gitarrprofil
Individuell profil
Klarinettprofil
Klassisk pianoprofil
Kompositionsprofil
Sångprofil

På alla profiler får du fördjupa dina färdigheter på ett eller flera instrument och även utveckla dina kunskaper i musikteori, ensemblespel och ensembleledning.

Musiklinjen passar dig som vill förbereda dig för studier på musikhögskola men också dig som inte siktar på en musikalisk yrkesutbildning, men ändå vill utveckla dina musikaliska kunskaper och känna på hur det är att ägna sig åt musik på heltid. En stor del av undervisningen sker individuellt eller i små grupper.
Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen utformning, anpassad efter dina egna intressen.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Antagningsprov stråkprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument (violin, viola, violoncell eller kontrabas)

Du skall spela minst två musikstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. A vista-prov kan förekomma.
Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Målsättning för musiklinje – stråkprofil på Geijerskolan

Utbildningen är till för den som vill utveckla sitt tekniska och musikaliska kunnande på violin, viola, cello eller kontrabas. Undervisningens mål är att bygga upp en stabil grund som möjliggör för den studerande att fritt kunna utveckla vad hon eller han önskar med sitt spel i framtiden.