Musiklinjens stråkprofil

Stråkprofil

Stråkprofilen på Geijerskolan är utbildningen för dig som vill utveckla ditt tekniska och musikaliska kunnande på violin, viola, cello eller kontrabas.

Utbildningen passar såväl för dig som vill förbereda dig för högre musikstudier som för dig som vill utveckla ditt spelande för mer personligt bruk. Undervisningens mål är att bygga upp en stabil grund som möjliggör för dig att fritt kunna utveckla vad du önskar med ditt spel i framtiden. För att uppnå detta ges du möjlighet att fördjupa dig i stråkinstrumentens olika teknikarter, repertoarområden och uppförandepraxis. Särskild vikt läggs vid samspel med de andra på stråkprofilen och deltagarna på de andra musikprofilerna.

Undervisningen består dels av enskilda lektioner, dels av gemensamma lektioner där tid ges för bland annat uppspelning inför varandra, tekniska och musikaliska genomgångar, instrumentkännedom, lyssning, improvisation och repertoarkännedom samt orientering om olika genrer och spelstilar.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande på musiklinjen, oavsett profil, läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Antagningsprov stråkprofil

Förkunskaper

För att bli antagen till musiklinjen skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på ditt instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Huvudinstrument (violin, viola, violoncell eller kontrabas)

Du skall spela minst två musikstycken från skilda stilepoker som du själv valt och förberett. A vista-prov kan förekomma.
Antagningen till Geijerskolan sker med utgångspunkt från provresultatet i huvudinstrument. Du behöver därför inte göra något prov i biinstrument.

Musikteori (gehörslära, musiklära och satslära)

I antagningsproven till Geijerskolans musikutbildningar ingår ett skriftligt prov i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Dessa prov är i första hand diagnostiska, avsedda som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för musiklinje – stråkprofil på Geijerskolan

Undervisningens mål är att:

  • bygga upp en stabil grund som möjliggör för dig att fritt kunna utveckla vad du önskar med ditt spel i framtiden.