bild musikproduktion

Musikproduktionslinje

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik, både live och i studio.

Under kursens gång får du rikliga tillfällen att lära dig hantverkets grunder genom inspelning och mixning av allt från akustiska set, till jazz och rock. Ljudtekniken praktiseras både live och i studio, på analog såväl som digital utrustning. Detta ger dig de verktyg du behöver för att självständigt kunna genomföra en produktion från start till mål. Under VT 2020 öppnade även vårt alldeles nya musikhus med studiolokaler och mixerbord.

Undervisning ges i praktisk och teoretisk ljudteknik (individuell och gemensam lektion), branschkunskap, musikteori, musikhistoria, arrangering och musikproduktion. Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.

Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet. Förberedande för högskolestudier i ljudteknik och musikproduktion.

Antagningsprov musikproduktions­linje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori. Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Målsättning för Musikproduktionslinje på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sina kunskaper om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.