bild musikproduktion

Musikproduktionslinje

Kursen vänder sig till Dig som vill fördjupa Dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik, både live och i studio.

Under kursens gång får Du rikliga tillfällen att lära dig hantverkets grunder, genom inspelning och mixning av allt från körmusik och orgel till jazz och hårdrock, både live och i studio, på analog såväl som digital utrustning. Detta ger dig de verktyg du behöver för att självständigt kunna genomföra en musikproduktion, från förproduktion till färdigt fonogram.

Du kommer huvudsakligen att arbeta på analogt mixerbord samt i digital miljö.

Undervisning ges i praktisk och teoretisk ljudteknik (individuell och gemensam lektion), branschkunskap, musikteori, musikhistoria, arrangering och musikdata. Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.

Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet.

Förberedande för högskolestudier i ljudteknik.

Antagningsprov musikproduktions­linje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Av schematekniska skäl kan du genomföra prov till maximalt tre olika profiler/utbildningar i samband med antagningsproven.

Följande moment ingår i proven:

Mixning

Den sökande till utbildningen skall visa sina färdigheter i mixteknik. En enkel mix med balanser, panorering och ev. EQ skall färdigställas vid provtillfället under ca 15 min. Målsättningen är att på ett någorlunda tydligt sätt ”presentera” låten för en tänkt lyssnare. Arbetsprov (egeninspelat) tas med till provtillfället.

Musikteori (gehör/musiklära)

Ett enklare prov i gehör och musiklära av diagnostisk karaktär, avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Den sökande får visa sina kunskaper i genrekunskap, melodiminne, rytmdiktat och musiklära.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Intervju

Vi försöker ta reda på vem vi har framför oss, om personen passar in i den grupp som skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.

Målsättning för Musikproduktionslinje på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sin kunskap om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.