bild musikproduktion

Musikproduktionslinje

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik, både live och i studio.

Under kursens gång får du rikliga tillfällen att lära dig hantverkets grunder genom inspelning och mixning av allt från akustiska set, till jazz och rock. Ljudtekniken praktiseras både live och i studio, på analog såväl som digital utrustning. Detta ger dig de verktyg du behöver för att självständigt kunna genomföra en produktion från start till mål. Under VT 2020 öppnade även vårt alldeles nya musikhus med studiolokaler och mixerbord.

Kurser som du läser är:
(klicka på rubrikerna för mer info)

Ljudteknik LAB

Ljudteknik lab är musikproducenternas huvudämne och här arbetar vi praktiskt med att genomföra olika typer av inspelningar och konsertuppsättningar. Ämnets kursplan hittar du här.

Ljudteknik live

Kursens huvudsyfte är att ge eleverna en grundläggande förståelse för liveljud. Fokus ligger på den praktiska användningen av ljudanläggningar i konsertsammanhang och kommer bl.a. fungera som förberedelse inför turnéveckor. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskap

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut. Ämnets kursplan hittar du här.

Mixning

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder. Ämnets kursplan hittar du här.

Musikproduktion

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande. Ämnets kursplan hittar du här.

Individuell lektion i Ljudteknik

Du får enskild coaching kring mixning och mastering, 40 minuter/vecka.

Musikhistoria

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Musikteori

Här läser du t ex steganalys, komposition, arrangering, skalteori och harmonisering.

Valbara kurser

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.

Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet. Förberedande för högskolestudier i ljudteknik och musikproduktion.

Antagningsprov musikproduktions­linje

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori. Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Målsättning för Musikproduktionslinje på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sina kunskaper om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.