Nytt tillvalsämne sociologi

Under läsåret 2019/2020 erbjuder vi tillvalsämnet sociologi, som lyfter många aktuella teman så som samhälle, kulturer, identiteter, normer, jämställdhet, diskriminering, likabehandling m.m. Sociologin kan väljas i samband med ämnesvalet, men kan även läggas till i efterhand för alla som är intresserade och har utrymme i sitt schema.