Orgelspelarkurs

Orgelspelarkurs

10 – 19 juni 2019

Kursen vänder sig till dig som t.ex.

  • vill prova på hur det är att spela orgel/arbeta med kyrkomusik.
  • har spelat orgel en tid men vill få chansen att fördjupa dig ytterligare.
  • tjänstgör som kyrkomusiker eller vikarie och vill ”fräscha upp” dina kunskaper.
  • vill avlägga prov för orgelspelarbevis*)

Innehåll: Liturgiskt orgelspel (koraler och gudstjänstmusik), solistiskt orgelspel (repertoarspel), kördirigering, solosång och orgelkunskap. Vid kursens avslutning finns möjlighet att avlägga prov för orgelspelarbevis för dem som har tillräckliga kunskaper.

Deltagarna kan få helinackordering på Geijerskolan.

Kursledare:

Ragnhild Pettersson

Upplysningar

Ragnhild Pettersson, tel 0552-30250, ragnhild.pettersson@geijerskolan.se

Praktiska upplysningar

Undervisningen är kostnadsfri men du betalar för kost och logi dvs. rum, frukost, kaffe, lunch, middag och kvällsfika.

Kostnader:

Helinackordering i enkelrum: 6 050 kr
Kursdeltagare som inte bor på skolan: 4 235 kr (inkl. kost)
Studerande (som får studeranderabatt på t.ex. SJ) betalar 75 % av avgiften.
Vid avbokning senare är tre veckor före kursstart debiteras 20% av avgiften.

Anmälan:

Du kan endast söka via Geijerskolans hemsida. Anmälan skolan tillhanda senast den 15 maj

Anmälnings­formulär

*) Orgelspelarbevis är ett intyg som dokumenterar att innehavaren klarar att tjänstgöra som kyrkomusiker vid gudstjänster. Beviset ger inte formell behörighet till kyrkomusikertjänst. Provet omfattar en hel högmässa med minst fyra psalmer och postludium. Den som avser att avlägga prov för orgelspelarbevis måste redan före kursen ha goda förkunskaper i orgelspel. Enbart genomgången kurs ger inte tillräckliga kunskaper.