”Så ett frö …”

I år firar vi Folkhögskolans dag genom att så ett frö! Just i dagarna sår vi ett musikalfrö och jobbar med musikalen Carrie! Det finns många sätt att så frön och inspirera till nytt lärande, så ett du med! Sök till Geijerskolan och låt ditt frö slå rot!