Utvald bild

Schema för introduktionsveckan – musikutbildningarna

Schemat för introduktionsveckan 19-23 augusti

Måndagen den 19 augusti

 11.00 Samling för alla de studerande som gick på skolan läsåret 2018/19 (sal 34)
 12.00 Lunch
 13.00 Välkomstsamling för alla i sal 5. Information om de första dagarnas aktiviteter och presentation av skolans personal.
 13.00  Alla studerande på musikutbildningarna samlas i sal 5 för upprop, information om schema, kursplaner och andra studietekniska frågor.
 14.30 Samlingar med kursföreståndarna:
 FK, K1, K2 Teorisalen i rektorsgården (ÅS)
 M1R, M2R, M1M, M2M, M1W Sal 34 (SD, JF)
 M1T, M2T Sal 5 (SC)
 M1J, M2J Piscator 3 (AO, JG, CH)
 Alla övriga Sal 4 (gäller alla övriga musikstuderande) (Jo)
 16.30 Rundvandring på skolområdet med alla nya studerande. Start i ljushallen kl 16.30.
 17.00 Middag
 18.00 Konsert med skolans lärare i Ransäters kyrka (Ansv: RP). Efter konserten blir det fika i matsalen och därefter en gemensam aktivitet (vi samlas utanför huvudentrén efter fikat)

Tisdagen den 20 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Kurssamlingar med kursinformation och/eller undervisning i följande lokaler:
 FK, K1, K2 Kl 9.00  Teorisalen i rektorsgården (ÅS)
 M1J, M2J Kl 9.00  Piscator 3 (JG, CH, AO)
 M1R, M2R, M1W Kl 9.00  Rektorsgården (TL, SD)
 M1M, M2M Kl 9.00  Piscator 2 (JF)
 M1T, M2T Kl 9.00  Sal 5 (SC)
 Alla övriga Kl 9.00  Sal 34 (gäller alla övriga musikstuderande) (Jo)
 12.00 Lunch
 13.00 Alla studerande i årskurs 2 samlas i sal 34 för att planera torsdagens musikkafé.
 13.00 Fortsatt arbete kursvis.
 17.00 Middag
 18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av skolans lärare (ansvariga: TL, CH)

Onsdagen den 21 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Information om skolans policy för alla studerande i sal 5.
 9.30 Fika
 9.50 Samling i mindre grupper för ytterligare policyinformation.
 11.00 Studerande i årskurs 2: Övningstid inför morgondagens musikkafé.
 11.00  Seminarium om tinnitus i sal 5 för övriga (IH)
 12.00 Lunch
 13.00 Brandinformation för alla kursdeltagare i sal 5 kl 13.00 – 13.45. Därefter delar vi in oss i tre grupper för att i tur och ordning göra följande.
 Praktiska brandövningar
 Åtgärder vid olycksfall
 Besök och guidad visning på Erlandergården
 17.00 Middag
 18.00 Quiz och därefter fika (CH, JH, RH)

Torsdagen den 22 augusti

 7.45 Frukost
 9.00 Seminarium i övningsteknik och övningsmetodik (Gunnar Näsman) med alla musikstuderande utom eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T. De sistnämnda har istället undervisning enligt särskilt schema. Lokal: sal 34.
 12.00 Lunch
 13.00 Seminarium i övningsteknik och övningsmetodik (Gunnar Näsman) för eleverna i M1J, M1R, M1T, M2J, M2R och M2T i sal 34. Övriga har undervisning enligt särskilt schema.
 17.00 Middag
 18.00 Musikkafé i sal 5 med medverkan av studerande (ansvarig: SD)

Fredagen den 23 augusti

 7.45 Frukost
 9.00(10.00-12.00) Sångseminarium för alla studerade som har individuell undervisning i sång (sal 34) CH, HS
 9.00 Undervisning enligt särskilt meddelande för övriga kurser.
 12.00 Lunch
 13.00 Undervisning enligt särskilt meddelande för varje kurs.
 16.30 (obs tiden!) Middag

Måndagen den 26 augusti

Undervisning enligt det ordinarie schemat för alla.