SFI Medborgarförslag – möte med kommunalråd 14 dec 2017

SFI grupperna C+D har studerat demokrati, Olof Palme och Socialdemokratin på Geijerskolan som en del av undervisningen i svenska språket. Detta ledde till att gruppen arbetade med medborgarförslag som ett exempel av hur demokratin fungerar i praktiken på kommunalnivå.

Vårt kommunalråd Mathias Lindqvist, bjöds in till ett möte med oss för att höra och ge svar på våra medborgarförslag. Några av förslagen hade kommunen redan börjat arbeta med eftersom andra Munkforsbor har haft samma bra idéer.

Det blev ett intressant och roligt möte. Mathias berättade också på ett enkelt och lättfattat sätt hur kommunen fungerar. Vi tackar!

Kay Cuthbert. (SFI lärare)