Låtskrivargrupp

Songwriter (låtskrivarkurs)

På Songwriterkursen får du utveckla dina kunskaper och din förmåga som textförfattare och låtskrivare. Du lär dig att förbättra och effektivisera låtskrivandet och arrangera och producera låtar i olika genrer och stilar. Uppgifterna arbetar du med både individuellt och i grupp. Du får analysera förhållandet mellan text och musik, göra arrangemang av materialet och som slutresultat åstadkomma en färdig låt.

På kursen läser du följande ämnen:
Huvudinstrument
Biinstrument
Ljudteknik
Musikdata
Rockmusikhistoria
Branschkunskap
Musikteori

Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, musikhistoria – afroamerikansk musik, ensembleledning, körsång, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning

Förkunskaper

Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument), ha en grundläggande färdighet i sång och kunna hantera ett musikprogram.

Antagningsprov

Antagningen sker med ledning av antagningsprov. Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2019 sker proven måndag den 15:e april, tisdag den 16:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 17:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Följande moment ingår i proven:

  • Du ska spela upp en egenskriven låt med gitarr/piano och sång live.
  • Du ska visa en demo på en egen låt som du spelar upp via en plattform som du själv väljer, telefon, platta eller laptop.

Musikteori/gehörsprov

Detta prov är inte avgörande för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör.
Klicka här för exempel på prov i musik- och satslära.

Intervju

Vi försöker ta reda på vilken person vi har framför oss, om hon/han passar in i en grupp som skall arbeta och fungera tillsammans under ett intensivt år. Helhetsintrycket är det viktigaste för oss.

Målsättning för songwriterkurs på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagarna ha breddat sina kunskaper inom låtskrivandet och ha utvecklat och fördjupat sin förmåga att göra arrangemang i olika musikstilar huvudsakligen med utgångspunkt från eget material.