Songwriterlinje

Geijerskolans songwriter-linje vänder sig till dig som vill skriva och producera musik.

Det moderna låtskrivandet står i fokus och du kommer att ha god tillgång till fantastiska inspelningsmöjligheter i skolans helt nya musikhus som färdigställdes 2020!

Under kursen arbetar vi med songwriting, textskrivande och arrangering i flera olika genrer och stilar även om vårt huvudfokus ligger på det moderna låtskrivandet där datorn står i centrum.

Du kommer att få skriva musik både enskilt och i grupp. Det finns också möjligheter att ha sessions och songwritingcamps med andra låtskrivare under året genom nätverket MECO. Studiebesök och gästlärare/föreläsare förekommer också i mån av intresse och möjlighet.

Kurser som du läser är:

Individuell lektion i Songwriting
Biinstrument
Songwriting (Huvudämne i grupp)
Musikproduktion
Mixning
Musikhistoria
Branschkunskap
Musikteori
Tillvalsämnen

Förkunskaper

Du ska vara van vid att arbeta med en DAW (ett musikprogam, såsom ex. Logic, Pro Tools eller Cubase).
Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).
Du ska ha en grundläggande färdighet i sång.

Antagningsprov Songwriterlinjen

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

Du ska spela upp en egenskriven låt med gitarr/piano (eller annat ackordinstrument) och sång. Du ska även bifoga en demo på en egen låt som är  inspelad och producerad av dig.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori. Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Målsättning för Songwriterlinjen på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren får en förståelse för det moderna låtskrivandet. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupat sin kunskaper i hantverket kring låtskrivande, bland annat genom att arbeta med arrangering, produktion, inspelningsteknik och dom psykologiska processerna under ex. sessions.