Låtskrivargrupp

Songwriter (låtskrivarkurs)

På Songwriterkursen får du utveckla dina kunskaper och din förmåga som textförfattare och låtskrivare. Du lär dig att förbättra och effektivisera låtskrivandet och arrangera och producera låtar i olika genrer och stilar. Uppgifterna arbetar du med både individuellt och i grupp. Du får analysera förhållandet mellan text och musik, göra arrangemang av materialet och som slutresultat åstadkomma en färdig låt.

På kursen läser du följande ämnen:
Huvudinstrument
Biinstrument
Ljudteknik
Musikdata
Rockmusikhistoria
Branschkunskap
Musikteori

Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, musikhistoria – afroamerikansk musik, ensembleledning, körsång, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning

Förkunskaper

Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument), ha en grundläggande färdighet i sång och kunna hantera ett musikprogram.

Antagningsprov

Antagningen sker med ledning av antagningsprov. Proven tar en dag. Om du vill börja hos oss höstterminen 2020 sker proven måndag den 6:e april, tisdag den 7:e april på Geijerskolan i Ransäter eller onsdag den 8:e april i Stockholm. Du väljer själv vilken av dessa dagar du vill komma.

Följande moment ingår i proven:

  • Du ska spela upp en egenskriven låt med gitarr/piano och sång live.
  • Du ska visa en demo på en egen låt som du spelar upp via en plattform som du själv väljer, telefon, platta eller laptop.

Musikteori/gehörsprov

Detta prov är inte avgörande för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Intervju

I samband med uppspelningen av dina låtar genomför vi en kort intervju för att skapa oss en bild av vad du har för ambitioner, tankar om låtskriveri, egenansvar runt studier, samarbete och social förmåga. Under ett intensivt år på skolan så är helheten viktig för att skapa både trygghet och trivsel.

Målsättning för songwriterkurs på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagarna ha breddat sina kunskaper inom låtskrivandet och ha utvecklat och fördjupat sin förmåga att göra arrangemang i olika musikstilar huvudsakligen med utgångspunkt från eget material.