Songwriterlinje

Geijerskolans songwriter-linje vänder sig till dig som vill skriva och producera musik.

Det moderna låtskrivandet står i fokus och du kommer att ha god tillgång till fantastiska inspelningsmöjligheter i skolans helt nya musikhus som färdigställdes 2020!

Under kursen arbetar vi med songwriting, textskrivande och arrangering i flera olika genrer och stilar även om vårt huvudfokus ligger på det moderna låtskrivandet där datorn står i centrum.

Du kommer att få skriva musik både enskilt och i grupp. Det finns också möjligheter att ha sessions och songwritingcamps med andra låtskrivare under året genom nätverket MECO. Studiebesök och gästlärare/föreläsare förekommer också i mån av intresse och möjlighet.

Kurser som du läser är:
(klicka på rubrikerna för mer info)

Individuell lektion i Songwriting

Du får enskild coaching kring låtskrivande och produktion, 40 minuter/vecka.

Songwriting

Songwriting är songwriters huvudämne och här arbetar vi under året med flera olika större och mindre projekt. Ämnets kursplan hittar du här.

Songwriting Feedback

På feedbacklektionen lyssnar vi på varandras låtar och ger tips, ideér och analyser kring hur vi kan förbättra arrangemang och produktion. Ämnets kursplan hittar du här.

Musikproduktion

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande. Ämnets kursplan hittar du här.

Mixning

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskap

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut. Ämnets kursplan hittar du här.

Musikhistoria

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Musikteori

Här jobbar vi med att analysera och koppla teorin bakom till det praktiska låtskrivandet.

Valbara kurser

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Förkunskaper

Du ska vara van vid att arbeta med en DAW (ett musikprogam, såsom ex. Logic, Pro Tools eller Cubase).
Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).
Du ska ha en grundläggande färdighet i sång.

Antagningsprov Songwriterlinjen

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

Du ska spela upp en egenskriven låt med gitarr/piano (eller annat ackordinstrument) och sång. Du ska även bifoga en demo på en egen låt som är  inspelad och producerad av dig.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori. Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.

Målsättning för Songwriterlinjen på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren får en förståelse för det moderna låtskrivandet. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupat sin kunskaper i hantverket kring låtskrivande, bland annat genom att arbeta med arrangering, produktion, inspelningsteknik och dom psykologiska processerna under ex. sessions.