Utvald bild

Studieomdöme, behörigheter och kursintyg

Allmän kurs

Du som studerar på allmän kurs kan få ett kursintyg och studieomdöme
(Allmän kurs musik, Allmän kurs måleri, Humanistisk-samhällsvetenskaplig profil, Litteratur och skrivarprofil).

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs gemensamt av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på allmänna kurser som är minst 30 veckor långa, d.v.s. oftast ett läsår.

Vid bedömning för studieomdöme beaktas följande faktorer:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Studieomdömet anges i sju olika skalsteg:
Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket god – Utmärkt studieförmåga (3,5)
Mycket god studieförmåga (3)
God – Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god – God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)

Folkhögskolan ger inte betyg och du kan därför inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte höja betygsmedelvärdet från gymnasiet.

På allmän kurs kan du komplettera grundskoletid, och på gymnasienivå kan du få grundläggande behörighet för högskolestudier.

De som påbörjar sina studier på folkhögskola från och med hösten 2013 följer ett innehållskrav som är anpassat till den nya gymnasieskolan och det innebär en övergång från sju kärnämnen till tio gymnasiala kurser. De som studerar enligt de nya reglerna ska ha motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Grundläggande behörighet får du om du vid folkhögskolan fullgjort någon av nedanstående fyra alternativ:

 • Du kan studera tre år på folkhögskola.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux.
 • Du kan studera två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet.
 • Du kan studera ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år.

För att styrka din grundläggande behörighet måste du studera minst ett helt år på allmän kurs. Du kan söka genom folkhögskolans urvalsgrupp in till högskolan.

Särskild kurs

På de särskilda kurserna, t.ex. alla musikutbildningar får de studerande inget studieomdöme utan ett intyg efter fullgjord kurs.

Yrkesutbildning

På kyrkomusikerutbildningen som är en yrkesutbildning gäller dock att betyg sätts efter fullgjord kurs.