Temamånad jämställdhet 9 mars – 1 april

Efter att ha jobbat med klimat- och miljöfrågor i höstas kommer vårens temamånad att handla om jämställdhet. Geijerskolans deltagare har fått möjlighet att fylla i en enkät om begreppet jämställdhet och hur vi skulle kunna jobba med temat – det kom in väldigt många tankar och förslag om aktiviteter och föreläsare och en arbetsgrupp bestående av deltagare och lärare har jobbat med planeringen av månaden. Jämställdhet omfattar många områden, svårt att begränsa sig … det blir föreläsningar och seminarier, filmvisningar, temadag och en installation i entrén kring jämställdhet, kön, könsroller, HBTQ, lika värde, pronomen, mångfald, sexualitet, … men även information om hur man jobbar med dessa frågor på politisk nivå. Dessutom kommer temat jämställdhet att tas upp i undervisningen ifrån olika perspektiv. Temamånaden avslutas med en temadag den 1 april. Målet är att nå så många av Geijerskolans deltagare och personal som möjligt, även dem som inte tycker att det här ett av de mest angelägna teman att prata om idag.

Några aktiviteter:
10 mars kl.11 i sal 5: Cecilia af Jochnick (journalist och studerande på Geijerskolan) föreläser: ”Han, hon eller hen – vem är det som bestämmer?”
12 mars kl.19.30 i sal 34: filmvisning ”Billy Elliot”
18 mars kl.19.30 i sal 34: filmvisning ”Hidden figures”
19 mars kl.18 i sal 5: Hazel Svensson (RFSL Karlstad) – föreläsning och seminarium: ”Introduktion i queera frågor”
24 mars kl.11 i sal 5: Sara Emsevik (Länsstyrelsen i Värmland) föreläser: ”Jämställdhet – en självklarhet”
26 mars kl.19.30 i sal 34: filmvisning ”I am not an easy man”
31 mars kl.11 i sal 5: Kristofer Brüngel (Region Värmland) föreläser: ”En riktigt man och Region Värmlands arbete för jämställdhet”

DETTA ÄR BARA ETT URVAL – MER INFORMATION KOMMER ATT LÄGGAS UT PÅ KALENDARIET, FACEBOOK, AFFISCHER mm