Geijerskolan Musikproducentlinjen

Musikproduktionslinje

På Musikproduktionslinjen finns inriktningarna Songwriting och Studio och du utbildar dig inom musikskapandets alla områden, från anteckningsblocket till inspelad, mixad och mastrad låt.Deltagare
Max 10
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
21 augusti 2023 - 7 juni 2024
Ansökningsperiod
Senast 1 april.

Musikproduktionslinjen på Geijerskolan riktar sig till dig som är intresserad av låtskapande och inspelning. Linjen består av två inriktningar; Studio och Songwriting som fördjupar sig i olika delar av musikskapandet men ni läser även flera kurser tillsammans.

På inriktning Songwriting fördjupar du dig i låtskivarprocessen med datorn som viktigt verktyg. Vi på Geijerskolan ser att melodi, text och produktion är viktiga grundpelare till en bra låt och därför ingår musikproduktion och mixning bland annat som kurser inom Songwritinginriktningen. Du läser även fördjupade kurser inom låtskriveri. Läs mer om inriktningen under fliken Musikproduktion Songwriting.

På inriktningen Studio fördjupar du dig i musikskapandets tekniska område i studion och live.

Musikproduktion Studio

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning studio vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik, både live och i studiomiljö.
Under kursens gång får du rikliga tillfällen att lära dig hantverkets grunder genom inspelning och mixning av allt från akustiska set, till jazz och rock. Ljudtekniken praktiseras både live och i studio, på analog såväl som digital utrustning. Detta ger dig de verktyg du behöver för att självständigt kunna genomföra en produktion från start till mål. Under VT 2020 öppnade även vårt alldeles nya musikhus med studiolokaler och mixerbord.

Kurser som du läser är

Ljudteknik LAB är musikproducenternas huvudämne och här arbetar vi praktiskt med att genomföra olika typer av inspelningar och konsertuppsättningar. Ämnets kursplan hittar du här.

Kursens huvudsyfte är att ge eleverna en grundläggande förståelse för liveljud. Fokus ligger på den praktiska användningen av ljudanläggningar i konsertsammanhang och kommer bl.a. fungera som förberedelse inför turnéveckor. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut. Ämnets kursplan hittar du här.

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder. Ämnets kursplan hittar du här.

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande. Ämnets kursplan hittar du här.

Du får enskild coaching kring mixning och mastering, 40 minuter/vecka.

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Här läser du t ex steganalys, komposition, arrangering, skalteori och harmonisering.

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, språk, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.
Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet. Förberedande för högskolestudier i ljudteknik och musikproduktion.

Målsättning för Studioinriktningen

Kursens mål är att deltagaren på ett bättre sätt förstår vägen fram till en färdig musikproduktion, både sin egen del i processen och funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fördjupat sina kunskaper om såväl mikrofonteknik och signalflöde, som det kreativa samarbetet som leder fram till en färdig musikproduktion, på scen eller i studio.

Musikproduktion Songwriting

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning Songwriting vänder sig till dig som vill skriva och producera musik.
Det moderna låtskrivandet står i fokus och du kommer att ha god tillgång till fantastiska inspelningsmöjligheter i skolans helt nya musikhus som färdigställdes 2020! Under kursen arbetar vi med songwriting, textskrivande och arrangering i flera olika genrer och stilar även om vårt huvudfokus ligger på det moderna låtskrivandet där datorn står i centrum.
Du kommer att få skriva musik både enskilt och i grupp. Det finns också möjligheter att ha sessions och songwritingcamps med andra låtskrivare under året genom nätverket MECO. Studiebesök och gästlärare/föreläsare förekommer också i mån av intresse och möjlighet.

Kurser som du läser är:

Du får enskild coaching kring låtskrivande och produktion, 40 minuter/vecka.

Songwriting är songwriters huvudämne och här arbetar vi under året med flera olika större och mindre projekt. Ämnets kursplan hittar du här.

På feedbacklektionen lyssnar vi på varandras låtar och ger tips, ideér och analyser kring hur vi kan förbättra arrangemang och produktion. Ämnets kursplan hittar du här.

I musikproduktionsämnet arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande. Ämnets kursplan hittar du här.

Mixningslektionen är ämnet där vi arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om balansen mellan olika instrument och de verktyg en kan använda för att skapa olika ljudbilder. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskapen är ämnet där vi får lära oss mer av hur musikbranschen ser ut idag. Det handlar om dom olika aktörerna (ex. skivbolag och musikförlag) men också om hur arbetsvillkoren ofta ser ut. Ämnets kursplan hittar du här.

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk konstmusik.

Här jobbar vi med att analysera och koppla teorin bakom till det praktiska låtskrivandet.

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, språk, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Förkunskaper
Du ska vara van vid att arbeta med en DAW (ett musikprogam, såsom ex. Logic, Pro Tools eller Cubase).
Du ska behärska ett ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).
Du ska ha en grundläggande färdighet i sång.

Målsättning för Songwriterinriktningen på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren får en förståelse för det moderna låtskrivandet. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha fördjupat sin kunskaper i hantverket kring låtskrivande, bland annat genom att arbeta med arrangering, produktion, inspelningsteknik och dom psykologiska processerna under ex. sessions.

Kontakt

Kursföreståndare för Musikproduktionslinje. Lärare i Songwriting, Musikproduktion och Ljudteknik.
E-post
Jarl Furingsten
Kursföreståndare för Musikproduktionslinje. Lärare i Songwriting, Musikproduktion och Ljudteknik.
E-post

Jalle undervisar i Songwriting, Musikproduktion, Ljudteknik.

Utbildning: Örebro Universitet (Lärarexamen), Musicians Institute (Kandidatexamen)

Jalle jobbar till vardags med ljud- och musikproduktion på Studio Emanuel i Örebro.

Kursföreståndare för Musikproduktionslinje
E-post
Olivia Lundberg
Kursföreståndare för Musikproduktionslinje
E-post

Olivia undervisar i musikproduktion

Utbildning: Musikhögskolan Örebro, kandidat i musikproduktion.

Olivia är frilansande musikproducent och låtskrivare.

Kursfakta

Antagningsvillkor: 
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift: 
2 500 kr/termin

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Här kan du läsa vad Audient distributor, Polysonic Scandinavia tycker om vår fina studio: https://audient.com/2021/06/28/geijerskolan/

Antagningsprov

Inriktning Studio

Du som söker till denna inriktning ska göra två saker:

  1. Du ska skicka in två låtar i olika genrer som du har mixat och/eller spelat in. Beskriv noggrant vilka moment som du medverkar på (t.ex. Låt 1 har jag spelat in och låt 2 har jag mixat och mastrat). Låtarna skickas in som klingande ljudfiler i förslagsvis .mp3-format. Filerna laddas upp via webbtjänsten.
  2. Du ska skriva ett kort personligt brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter av inspelning, liveljud och musikproduktion samt vad du vill få ut av året på Geijerskolan. Brevet laddar du också upp i webbtjänsten.

Vi kommer efter sista ansökningsdag göra intervjuer med dom som vi bedömer uppfyller grundkraven för utbildningen.

Inriktning Songwriting

Du som söker till denna inriktning ska göra tre saker:

  1. Du ska skicka in en låt som du själv skrivit och producerat. Låten skickas in som en klingande ljudfil i förslagsvis .mp3-format. Filerna laddas upp via webbtjänsten. Beskriv noggrant i vilka moment du medverkar på låten (skrivit/producerat/sjungit/spelat) i det personliga brev som du också ska skriva.
  2. Du ska skriva ett kort personligt brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter av låtskrivande och musikproduktion och vad du vill få ut av året på Geijerskolan. (Här skriver du också om din medverkan på den insända låten). Brevet laddar du också upp i webbtjänsten.
  3. Du spelar in en film där du själv spelar upp en egenskriven låt live. Låten ska framföras med ett ackordinstrument (t.ex. piano eller gitarr) och sång.

Vi kommer efter sista ansökningsdag göra intervjuer med dom som vi bedömer uppfyller grundkraven för utbildningen.