Utvald bild

Vad är folkhögskola?

En folkhögskola är en enastående studieform för vuxna. Våra studerande är 18 år eller äldre, åldersgräns uppåt finns inte. Hos oss träffas vuxna människor med sina egna drömmar och framtidsmål. Skolan är mötesplats för kunskap, inspiration och utveckling genom fria eller behörighetsgivande studier och med möjlighet att växa som en fri tänkande människa. Vi har ett särskilt ansvar för att utjämna utbildningsklyftor i samhället. Kortutbildade är en prioriterad grupp.

Den fria och frivilliga folkbildningen skall:
  • Främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse och utveckling.
  • Bygga på människors fria och frivilliga kunskapssökande.
  • Präglas av demokratiska värderingar och samarbete.
  • Syfta till att stärka människors möjligheter att påverka sina livsvillkor och tillsammans med andra förändra förhållandena enligt egna värderingar och idéer.
  • Medverka till att utveckla folklig kultur.
  • Ge stöd och stimulans till idéburet studiearbete i folkrörelser och föreningar.
  • Medverka till att ge alla, men i synnerhet dem med kortare utbildningserfarenheter, goda grundkunskaper.
  • Stimulera intresset för nya kunskapsområden.

Mer information och FAQ om folkhögskolan finns på www.folkhogskola.nu