Lediga tjänster

Geijerskolan i Ransäter söker
Lärare i brukspiano

Geijerskolan i Ransäter söker

Lärare i brukspiano

 

Tjänsten omfattar två delar:

  • Lärare i brukspiano på kyrkomusikerutbildningen
  • Lärare i brukspiano på övriga musikutbildningar

De två delarna kan sökas i kombination men det är även möjligt att söka endast en av delarna (vilket innebär att vi kan ha två lärare, en på varje del).

 

Lärare i brukspiano på kyrkomusikerutbildningen

Tjänsteomfattning: ca 20% av heltid. Tjänsten omfattar individuell undervisning vid kyrkomusikerutbildningen, där brukspiano är ett examensämne. Kursen innehåller de moment som en kyrkomusiker ska behärska i körverksamhet, arbete med solister och i gudstjänsten. Vi söker en lärare med relevant utbildning från musikhögskola och gärna erfarenhet som kyrkomusiker.

 

Lärare i brukspiano på övriga musikutbildningar

Tjänsteomfattning: ca 20% av heltid. Tjänsten omfattar huvudsakligen undervisning i grupp på skolans olika musikutbildningar: jazzlinje, Nordiska rockmusiklinjen och musiklinje. Komplettering med undervisning i andra ämnen kan eventuellt komma att erbjudas, beroende på den sökandes profil och önskemål. Vi söker en lärare med relevant utbildning från musikhögskola och gärna erfarenhet av undervisning.

Geijerskolan är en folkhögskola som ligger i Ransäter, ca 5 mil norr om Karlstad. På skolans musikutbildningar finns cirka 120 elever fördelade på Jazzlinje, Kyrkomusikerutbildning, Musiklinje, Musikteaterlinje Musikproduktion och Nordiska rockmusiklinjen.  Cirka 25 av skolans lärare undervisar på musikutbildningarna. På skolan finns, förutom musikutbildningar, allmän linje, målerilinje och ett stort antal korta kurser. Se vår hemsida www.geijerskolan.se för mer information.

Ansökan sänds till rekrytering@geijerskolan.se (eller via vanlig post till Geijerskolan, 68493 Ransäter) snarast och senast den 20 november.Till ansökan önskar vi följande:

  • Curriculum vitae (”CV”)
  • Kopia på utbildningsbevis från utbildningar av intresse.
  • Tjänstgöringsintyg från yrkesverksamhet av betydelse för tjänsten (fr.a. undervisningserfarenhet).
  • Information om övriga meriter som den sökande vill åberopa.

Vi ber den sökande att inte bifoga s.k. ”personligt brev” eftersom tjänsten kommer att tillsättas med utgångspunkt från den utbildning och den erfarenhet av undervisning som den sökande har dokumenterat i ansökan.  Därför bör kopior på betyg och tjänstgöringsintyg bifogas till ansökan.

Upplysningar: Åke Skommar (bitr. rektor) tel. 0552-30244 eller ake.skommar@geijerskolan.se