Om Geijerskolan

Tillgänglighetsredogörelse

Geijerskolan står bakom den här webbplatsen. I den här redogörelsen kan du ta del av hur Geijerskolan arbetar med tillgänglighet på vår webbplats. Vi beskriver också kända tillgänglighetsproblem och berättar hur du kan rapportera brister som kan behöva åtgärdas.

Webbplatsen Geijerskolan.online omfattas inte av denna redogörelse.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från geijerskolan.se som inte är tillgängligt för dig, kan du givetvis kontakta oss, så hjälper vi till så att du får rätt information. Meddela gärna vad som är problematiskt på webbplatsen, så att vi kan åtgärda detta.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Vi svarar på arbetstid (måndag till fredag) och vanligtvis tar det 1 till 2 dagar att få svar.

Hur tillgänglig är Geijerskolan.se?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte uppfyller internationella standarden WCAG 2.1. Vi har valt att fokusera på att göra webbplatsen mer tillgänglig, genom att påbörja vårt arbete. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Vi har som en start valt att fokusera på följande delar:

 • Flexibel layout – innehållet presenteras på ett likvärdigt sätt oavsett enhet (dator, mobil eller platta).
 • Flexibel textstorlek, så att text enkelt kan förstoras/förminska vid behov.
 • Presentation av innehåll i en logisk ordning, som ska kännas meningsfullt för alla våra besökare. Vi har även implementerat en tabb-ordning med genvägar för att hoppa till huvudinnehåll.
 • Grafisk formgivning med hänsyn till att funktion behöver vara tillgänglig för alla. Vi har lagt extra fokus på att tydligt markera länkar med linjer, upprätta mer kontrast och förtydliga och förenkla så att den grafiska formen upplevs tillgänglig för fler.
 • Tydliga alternativa texter för bilder (alt-texter).
 • Användande av text, inte bilder, för att visa text.
 • Strukturerad HTML-kod som anger vad som är vad.

Brister på geijerskolan.se

 • Bilder utan alt-text och beskrivning förekommer. Vi arbetar löpande på att åtgärda detta.
 • Videoklipp som finns på webbplatsen saknar textning.
 • Visst innehåll erbjuds i nuläget endast som video, ett textbaserat alternativ saknas.

Hur har vi testat webbplatserna?
Vi granskar regelbundet tillgängligheten på webbplatsen, genom manuell granskning.

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av geijerskolan.se själva.
 • Vår webbyrå Preferens har likaså gjort en självskattning.

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet
Om du behöver ta del av innehåll från geijerskolan.se som inte är tillgängligt för dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss för att vi ska kunna hjälpa dig på ett annat sätt. Det gäller även om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Uppdatering av redogörelse
Redogörelsen uppdaterades senast 2021-04-20.