Geijerskolan Kompositionslinje

Kompositionslinje

Vill du utveckla ditt musikskrivande? På kompositionslinjen lär du dig mer om instrument, musikteori, kompositionstekniker och stilar. Du kan få din musik framförd och inspelad av andra studenter på skolan.
Deltagare
4
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

På kompositionslinjen får du utveckla dina kunskaper i att skapa och arrangera musik. Du styr själv i hög grad vad du vill inrikta dig på, och undervisningen anpassas efter dina behov och önskemål.

Här får du fördjupad kunskap om kompositionstekniker och -stilar, instrumentkunskap, arrangering, notation och datoranvändning. Moment som brukar ingå är genomgång av alla orkesterinstrument, kontrapunktövningar och spel i olika klaver.

Du får skriva för valfri besättning, men har naturligtvis större möjlighet att få dina stycken framförda om du skriver för skolans egna deltagare. Undervisningen sker som enskilda lektioner, gemensamma lektioner och seminarier.

Varje år har alla på kompositionslinjen ett gemensamt projekt, t ex att skriva ett pianostycke eller samarbeta med skrivarlinjen.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, språk, måleri och fysisk träning.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för kompositionslinje på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

  • breddat och fördjupat sina kunskaper inom komposition och arrangering
  • ha fått stycken framförda
  • ha lagt en god grund för vidare studier inom området.

Kontaktperson

Kursföreståndare för Kompositionslinjen. Lärare i bl.a. gehörslära, komposition, klarinett och musikhistoria.
E-post
Lars Johansson
Kursföreståndare för Kompositionslinjen. Lärare i bl.a. gehörslära, komposition, klarinett och musikhistoria.
E-post

Lars undervisar i gehörslära, satslära, komposition, klarinett, musikhistoria, ensemble.

Utbildning: Örebro Musikhögskola: IE-linje (Master of Fine Arts); Gotlands Tonsättarskola; Kungl. Musikhögskolan: Musikteoretisk påbyggnadslinje och Pianostämmarlinjen.

Lars arbetar också som pianostämmare, frilansar som musiker (klarinett), träblåslärare på kulturskolor, översättare, dirigent m.m. och är musikrecensent vid Värmlands Folkblad.

Kursfakta

Profilämnen
Komposition – individuell lektion
Kompositionsseminarium
Satslära
Biinstrument

Antagningsvillkor: 
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Antagningsprov kompositionslinje:
Förkunskaper
För att bli antagen skall du ha

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

Provet består av att du skickar in två egna kompositioner på noter och/eller i inspelad form. Det består också av en intervju, där vi vill få reda på mer om dig, vad du har för bakgrund och inriktning och varför du söker till kompositionslinjen.
I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Du ska även genomföra detta prov samtidigt du spelar in dina filmer. Instruktioner om provet finns på skolans webbtjänst.

  • Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.
  • I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Materialavgift: 
800 kr/termin. De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel jazz/rock samt mikrofon och ljudanläggning) betalar 1 300 kr/termin.

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.