Pianist sitter och spelar vid flygel

Pianolinje

Pianolinjen är till för dig som vill utveckla ditt pianospel såväl tekniskt som musikaliskt, oavsett vilka förkunskaper du har. Kursen utformas efter dina önskemål i samråd med din lärare.

Deltagare
6
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

Vill du studera vid en pianoutbildning och få kvalificerad undervisning av en konserterande pianist och kammarmusiker?
Vill du förbereda dig för studier vid musikhögskola?
Vill du, som inte haft möjlighet att utveckla ditt pianospel, få göra det?

Då är pianolinjen på Geijerskolan något för dig. Din nivå är inte avgörande, utan dina förutsättningar, din ambition och ditt intresse för pianospel. Kursen utformas efter dina egna önskemål och förkunskaper.

Förutom att du får individuella pianolektioner deltar du i gemensam pianolektion där du får övning i att spela för andra, och seminarier där du får repertoarkännedom och fördjupning i pianoämnet. Du studerar repertoar i olika stilar från barock till nutid och utvecklar spelteknik och notläsningsförmåga och musikalitet. Genom att ackompanjera sångare och instrumentalister utvecklar du din förmåga till samspel och lyhördhet.

Du har goda övningsmöjligheter på skolan och får rika möjligheter att framträda vid lunchmusik, musikcaféer samt konserter på och utanför skolan.

För att bli antagen till Geijerskolans pianolinje skall du ha:

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande läser huvud- och biinstrument, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning, kammarmusik, körsång och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, språk, måleri och fysisk träning.

Målsättning för pianolinje på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:

  • fördjupat sitt intresse för musik
  • fått uppleva en oförglömlig tid av social samvaro och kreativitet
  • lärt sig uthållighet, tålamod, att kunna jobba ihärdigt under lång tid för att uppnå ett mål där resultatet skenbart inte står i relation till arbetsinsatsen.

Profilämnen

Piano – individuell lektion
Piano – gemensam lektion
Pianoseminarium
Kammarmusik
Brukspiano
Biinstrument alternativt extra lektion på huvudinstrumentet

 

Kontaktperson

Kursföreståndare för Pianolinje. Lärare i i Klassiskt piano och orgel.
E-post
Ragnhild Pettersson
Kursföreståndare för Pianolinje. Lärare i i Klassiskt piano och orgel.
E-post

Ragnhild undervisar i klassiskt piano och orgel

Utbildning:
Vid Musikhögskolan i Stockholm: Kyrkomusikerexamen, pianist- och pianopedagogexamen samt musikterapiutbildning.
Ett års studier i piano och orgel i London.

Ragnhild ger piano- och orgelkonserter, ca 40 per år, i Sverige och utomlands. Hon är även aktiv som organist, körledare och kompositör.

Kursfakta

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.
Kompnoter inför antagningsprovet bör skickas i samband med ansökan (namn och instrument anges på kompnoterna).

Materialavgift:
800 kr/termin. De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel jazz/rock samt mikrofon och ljudanläggning) betalar 1 300 kr/termin.

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Antagningsprov pianolinjen

Förkunskaper

För att bli antagen skall du ha:

  • grundläggande behörighet
  • tillräckliga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.
Antagningsprovet genomförs inte på plats på Geijerskolan utan genom att de sökande spelar in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer laddas sedan upp på skolans webbtjänst och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar får instruktioner om hur filmerna (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp.

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Du ska även genomföra detta prov samtidigt som du spelar in dina filmer. Instruktioner om provet finns på skolans webbtjänst.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.