Exempel på prov i satslära

1) Analysera stycket med hjälp av ackordanalys (t.ex. C7, Dm, Am7) och/eller funktionsbeteckningar (t.ex. T, D7, Sp):
Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet

2) Sätt ackord till melodin med hjälp av ackordbeteckningar (G, Hm, E7 etc.)
Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet

3) Utforma en flerstämmig sats (3-5 stämmor). Utgå från den givna melodistämman och ackorden.

  • Den som söker till kyrkomusikerutbildning skriver en fyrstämmig sats.
  • Övriga skriver en fyrstämmig sats eller 3-4-stämmig ackordbakgrund.

Kontakta Geijerskolan för beskrivning av bilderna i exempelprovet