Geijerskolan avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Undervisningen på Geijerskolan är avgiftsfri, men du betalar för böcker, noter och annat studiematerial, studiebesök, entréavgifter, resor etc. Statliga studiemedel och studiehjälp utgår enligt gällande bestämmelser. Läs mer på csn.se

Serviceavgift

Du som inte bor på skolan betalar en serviceavgift på 280 kr per fyraveckorsperiod.

Detta ingår i serviceavgiften:

Förmiddagsfika med tilltugg måndag-fredag, enkel eftermiddagsfika måndag-fredag, fika vid kvällsprogram, entré vid musikkonserter, fri mat vid särskilda tillfällen (t.ex. dagen för kursstart, kamrathelgens supé, julbord, påsklunch, Geijerskolans dag och avslutningsmåltid), datasalen, IT, tillgång till gym, tillgång till mikrovågsugnar samt den service som ges.

 

Materialavgift

Materialavgiften varierar beroende på kursinriktning och omfattar en termin.

Detta ingår i materialavgiften:

Kopiering, datautskrifter och kompendier för undervisning, avtalslicens för kopieringstillstånd, vissa studieresor och entréavgifter, olycksfallsförsäkring, förbrukningsmaterial som rör undervisningen samt underhåll av ljudanläggningar och instrument m.m.

 

Grundavgiften 2023/2024 uppgår till följande:

Jazzlinje, Musikproduktionslinje, Musikteaterlinje och Nordiska Rockmusiklinjen:
2 500 kr/termin.

Övriga studerande på musikutbildningar:
800 kr/termin.

De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel jazz/rock och ljudanläggning) betalar 1 300 kr/termin.

Studerande på alla övriga utbildningar:
700 kr/termin.

 

Tillkommande kostnader för arbetsmaterial vid ateljén

Kostnader för arbetsmaterial för studerande på KONST – måleri, teckning & skulptur (ca 2 000-4 000 kr/läsår, beroende på förbrukning), Allmän kurs Måleri (ca 500 kr/termin), Skaparverkstad (ca 800 kr), Balans och inspiration (ca 250 kr) och måleri som tillval (ca 250 kr/termin).

Seniorkurser, inackordering och material:

  • Kultur och litteratur ( för mat och boende)
  • Kultur och måleri (ca 3 100 kr/träff för mat, boende och målerimaterial)

Dessa priser gäller per kursvecka på plats. Kostnaderna för studiebesök och resor tillkommer.

Boende

Du som bor på skolan kan välja mellan att bo lite billigare med gemensam dusch och toalett eller betala lite mer och ha egen dusch och toalett på rummet.

Priserna för läsåret 2024/2025:

(Avgiften inkluderar boendet, frukost, lunch och middag, måndag till fredag samt övrig service(2). Kostavdrag under höst-, jul-, sport- och påsklov.)

Ceciliagården
(det nyaste huset med dusch och toalett på rummen)
6 380 kr per fyraveckorsperiod.

Villa Tunström
(rum med delad dusch och toalett)
6 160 kr per fyraveckorsperiod.

Villorna Fröding, Tegnér, Troili och Lagerlöf
(dusch och toalett på rummen)
6 160 kr per fyraveckorsperiod.

Villorna Aurell, Dahlgren, Ferlin, Lenngren, Pettersson, Kajsas hus
(rum med delad dusch/toalett)
5 960 kr per fyraveckorsperiod.

Katarinagården, Ravinstugan och Rektorsgården
(rum med delad dusch/toalett)
5 760 kr per fyraveckorsperiod.

Avgift vid byte av rum under pågående läsår: 400 kr.

Om rummet och de gemensamma utrymmena inte är väl städade, om det uppstått skador i rummet eller de gemensamma utrymmena eller om inte nycklar/tags återlämnas i oskadat skick fakturerar vi dig de kostnader vi får som följd av det.