Geijerskolan Förberedande kyrkomusikerutbildning

Förberedande kyrkomusikerutbildning

På förberedande kyrkomusikerutbildning får du utveckla dina kunskaper, så att du sedan kan gå vidare till kyrkomusikerutbildning. Du får undervisning i bl.a. orgel, piano, sång, musikteori och ensembleledning.
Deltagare
ca 8
Kurslängd
1 eller 2 år
Kurstid
22 augusti 2022 - 9 juni 2023
Ansökningsperiod
Senast 1 april för kursstart höstterminen.
Ansökan för kursstart vårterminen senast 15 november.

På förberedande kyrkomusikerutbildning får du komplettera och utveckla dina kunskaper för att kunna antas till skolans kyrkomusikerutbildning. Kanske behöver du öva upp ditt orgel- eller pianospel eller förbättra dina kunskaper i musikteori för att klara kyrkomusikerutbildningens antagningsprov.

På förberedande kyrkomusikerutbildning får du studera bland annat orgel, piano, sång, ensembleledning, musikteori och brukspiano. Du kan även påbörja de av kyrkomusikerutbildningens kurser som inte kräver särskilda förkunskaper.
Du behöver inte kunna spela orgel för att komma in på förberedande kyrkomusikerutbildning, men du bör ha goda förkunskaper i piano.

Du kan även läsa förberedande kyrkomusikerutbildning på deltid och/eller distans. Kontakta oss så får vi diskutera hur dina önskemål kan tillgodoses.

Information om orglarna som används i undervisningen

Gemensamma ämnen och tillvalsämnen

Alla studerande läser orgel, piano, sång, gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning och körsång. Dessutom finns ett stort antal tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

Genom skolans stora utbud av tillvalsämnen kan du ge dina studier en egen utformning, anpassad efter dina egna intressen.
Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.

Målsättning för Förberedande kyrkomusikerutbildning på Geijerskolan

Efter kursen förväntas deltagaren ha:
Tillräckliga förkunskaper för antagning till skolans kyrkomusikerutbildning.

Kontaktperson

Åke Skommar
Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid/distans
E-post
Åke Skommar
Åke Skommar
Biträdande rektor med ansvar för skolans musikutbildningar. Kursföreståndare för Förberedande kyrkomusikerutbildning, Kyrkomusikerutbildning och Kyrkomusikerutbildning deltid/distans
E-post

Åke undervisar i orgel, ensembleledning, kammarkör.

Utbildning: Musikhögskolan i Stockholm (organistutbildning och körpedagogisk utbildning).

Åke undervisar även vid Musikhögskolan Ingesund och är kyrkomusiker i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Kursfakta

Profilämnen

  • Individuella lektioner i orgel, piano och sång
  • Gemensamma lektioner i orgel, piano och sång
  • Ensembleledning
  • Musikteori

Antagningsprov förberedande kyrkomusikerutbildning

Förkunskaper 
För att bli antagen till förberedande kyrkomusikerutbildning skall du ha

  • Grundläggande behörighet
  • Tillräckliga förkunskaper på dina instrument och i musikteori för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen
  • Antagningen sker med ledning av antagningsprov.

På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp. 

Antagningsprovet består av följande moment:

Piano 
Spela två pianostycken från olika stilepoker som du själv valt.

Orgel (ej obligatoriskt) 
Om du inte spelat orgel tidigare behöver du inte spela upp några orgelstycken. Du som spelat orgel ska spela två orgelstycken som du själv valt.

Sång 
Du ska sjunga en sång och läsa en kort text som du själv valt och förberett (du läser en helt valfri kort text, det kan vara texten till den sång du sjunger eller ett avsnitt ur dagens tidning).

I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift: 
800 kr/termin. De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel jazz/rock samt mikrofon och ljudanläggning) betalar 1 300 kr/termin.

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.