KONST – måleri, teckning & skulptur

KONST – måleri, teckning & skulptur är en grundläggande förberedande konstutbildning, där du på heltid får möjlighet att utveckla och fördjupa dina förmågor att uttrycka dig i en mängd olika konstformer.

Deltagare
18
Kurslängd
1-3 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan öppnar 1 december, senast 15 maj för kursstart höstterminen.
(ansökan efter detta datum antages i mån av plats)

Hos oss får du utforska och fördjupa dig och ditt skapande genom studier i olika konstnärliga tekniker så som måleri i olja, akvarell och akryl, teckning, formgivning, keramik, skulptur, grafiska och textila trycktekniker, samt klassiska konstnärliga tekniker inom dekorationsmåleri. Utbildningen innehåller även teoretiska ämnen så som materiallära, konsthistoria, kompositionslära och bildanalys, vilket hjälper dig att forma och placera ditt eget unika uttryckssätt i ljuset av både historiska stilarter och den samtid vi lever i idag.

Att studera på folkhögskola är för de flesta en helt ny upplevelse. Studierna är i stor utsträckning grundade på praktiska övningar, presentationer och samtal runt olika teman, samt gemensamma studiearbeten som leder till nya insikter och färdigheter. Här ingår du i ett sammanhang där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i en grupp som består av deltagare i olika åldrar och med olika erfarenheter. Detta berikar och skapar dynamik i studierna.

KONST – måleri, teckning & skulptur vänder sig till både nybörjare och mer erfarna konstnärliga utövare. Våra erfarna lärare möter och handleder varje deltagare på deras individuella kunskapsnivå.

Kursinnehåll

KONST – måleri, teckning & formgivning

Ämnet består av studier i grundläggande teckningskonst, skisstekniker, perspektiv och kroki, formgivning genom skiss och modellarbete, skulptur i lera och andra material, leder till ett säkrare bild- och formspråk. Ämnet innehåller även kompositionslära genom färg- och formövningar i akryl och blandtekniker, samt en grundläggande kurs i grafiska trycktekniker på papper och textil konst genom bland annat screentryck. Att måla och teckna utifrån din egna fantasi och utveckla dina egna idéer uppmuntras. Vi experimenterar i olika tekniker som t.ex. collage och blandteknik för att locka fram oväntade och uttrycksfulla bilder. I enskilda och gemensamma bildgenomgångar kommer du att tränas i att se och tolka dina egna och andras bilduttryck.

KONST – måleri, färglära & dekorationsmålning

För att förstå grunderna inom måleri, så jobbar vi grundligt med färglära och teori. Sedan omsätts kunskaperna i projekt inom oljemåleri och akvarell. Vi målar illusionsmåleri i olika former. Med övningar i ljus och skugga, t.ex. grisaillemålning, tränar du upp ögat för att sedan måla trompe l’oeil, en teknik där du får lära dig att lura ögat. Du får lära dig ådring och marmorering, både med traditionella och moderna metoder. Efter gammal tradition tillverkar vi egna pigment och färger från grunden. Ett flerårigt samarbete med Musikteaterlinjen har resulterat i en mängd stora teaterkulisser och teaterdekorer som har använts i deras produktioner.

Konsthistoria & Bildanalys

Vi studerar Sverige och Europas konst- och stilhistoriska utveckling genom att jämföra hur idéhistoriska influenser har påverkat våra föregångare inom olika stilarter. Genom studier i bildanalys får vi en fördjupad förståelse i hur vi kan läsa och förstå olika konstnärliga uttryck. Detta ämne har som målsättning att ge dig en större förståelse av de samtida uttrycken, samt att hjälpa dig öka din insikt om dagens kulturella samhälle och din egna roll inom de olika visuella konstarterna. Föreläsningar varvas med grupparbeten och utflykter.

Fotografisk dokumentation & presentation

Alla konstutövare har nytta av att kunna dokumentera och presentera sina arbeten. Det är kunskap som du behöver för att kunna presentera dig inför utställningar, gallerier och för att framställa en digital portfolio. Genom en delkurs i fotografisk dokumentation och presentation får du träna på att fotografera dina arbeten och bearbeta dina bilder digitalt.

Under läsåret får du erfarenhet i utställningsteknik genom två gemensamma utställningar på skolan. På vårterminen har vi målet att delta i eller anorna en extern utställning någonstans i Värmland.

Hos oss är du delaktig i att arrangera inspirerande resor och besök till olika konstnärer, utställningar och museer runt om i Sverige.

Vi arbetar med fokus på miljövänliga och långsiktigt hållbara lösningar som minimerar våra klimatavtryck. Därför prioriterar vi återbruk av material och val av hållbara uttrycksformer. Vi strävar även efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt i vår ateljé och vi uppmuntrar till samtal om miljövänlig och hållbar livsstil. Vi genomför varje år ett konstmiljöprojekt, där vinsten oavkortat går till Världsnaturfonden, WWF.

  • Att öka din kunskap, din självkänsla och dina färdigheter i de material och tekniker som ingår i kursen.
  • Att väcka skaparglädje och bidra till ökat självförtroende för att våga prova och utveckla idéer.
  • Att öva upp din visuella medvetenhet genom att träna på att uttrycka motivval och komposition genom färg och form.
  • Att i enskilda och gemensamma genomgångar träna på att se och tolka dina egna och andras bilduttryck. Samt att utveckla ditt personliga konstnärliga uttryck i både ord och bild.
  • Att öka din insikt och förståelse för den konstnärliga processen från idé till färdigt verk, samt ge erfarenhet och kunskap om både dokumentation, presentation- och utställningsteknik.
  • Att öka din förmåga att placera samtida konstuttryck i ett konsthistoriskt perspektiv, genom studier i konst- och stilhistoria.
  • Att öka din förståelse för demokrati och solidarisk värdegrund genom att erbjuda dig den gemenskap och erfarenhet livet och studierna på en folkhögskola ger.

Utbildningen förbereder dig för högre konstnärliga studier och möjlighet att utveckla din egen konstnärliga verksamhet.

Kontaktperson

Kursföreståndare för KONST – måleri, teckning & skulptur
E-post
Anna Lundbekk
Kursföreståndare för KONST – måleri, teckning & skulptur
E-post

Anna undervisar i KONST – måleri, teckning & skulptur. Undervisar i skulptur och tredimensionell form på Skaparverkstad.

Utbildning: Kandidatexamen från Konsthögskolan i Oslo, Bachelor of fine Arts. Bäckedals folkhögskola, Människa Natur Teknik 1,5 år. Karlstad Universitet, Ekosofi. Sjöviks folkhögskola, Vägledarutbildning i Naturligt friluftsliv 1 år.

Kursfakta

Omfattning: 1 till 3 år, heltid (100%)

Under årskurs 1 kommer du att prova på många olika konstnärliga tekniker och material, som utvecklar ditt visuella seende, dina tekniska förmågor och ditt bild- och formspråk. Detta ger dig en god förutsättning att söka vidare till högre studier inom konst, eller söka till ett eller fler påbyggnadsår hos oss. Med hjälp av individuell handledning strävar vi tillsammans mot att du ska kunna utveckla en väg vidare som passar för dig. Du får en egen ateljéplats och fri tillgång till vår rymliga ateljé.

Årskurs 2 delas in i två inriktningar vilket ger dig möjlighet att fördjupa och utveckla dina förmågor från det första året på ett friare sätt. Du söker till åk 2, och väljer inriktning genom ett personligt brev till kursansvarig lärare. Under årskurs 2, tar du ett större ansvar för dina studier genom att visa mognad i planering och drivkraft, i ditt egna arbete. Du får en egen ateljéplats och fri tillgång till vår rymliga ateljé. Årskurs 2, deltar med sina projekt i de utställningar som årskusr 1 genomför. Du har även möjlighet att med hjälp av handledning, arbeta mot en separatutställning som du själv ansvarar för mot slutet av läsåret.

Väljer du fördjupning åk 2 följer du kursplanen för årskurs 1, med fördjupande uppgifter som passar din erfarenhet och kunskapsnivå. Du deltar i de lärarledda genomgångarna, fördjupar dina tekniska kunskaper och utvecklar ditt personliga uttryck via de tekniker som vi arbetar med.

Väljer du eget projekt åk 2 fördjupar du dig inom en eller ett par av de tekniker som du studerade under ditt första år. Du som söker till eget projekt åk 2, förväntas kunna arbeta mer självständigt i våra verkstäder, men du får regelbunden handledning i teknik, bild- och formgivning, projektbeskrivning, utveckling och presentation av dina egna projekt. Du utforskar och utvecklar dina tekniska färdigheter och ditt unika uttryck inom ditt valda ämne.

Du som önskar ytterligare tid att utveckla dina färdigheter och din konstnärliga verksamhet kan studera ett tredje år hos oss. Under årskurs 3 presenterar, utvecklar och genomför du ett större konstnärligt projekt där du under ett helt läsår utvecklar din visuella medvetenhet och förfinar dina tekniska färdigheter ytterligare. Du presenterar din projektbeskrivning och driver ditt projekt på ett självständigt (autonomt) vis. Du har tillgång till handledning och återkoppling från våra lärare och gemenskapen i vår ateljé ger ett sammanhang som stödjer din utveckling. Du har stor möjlighet att projektera och genomföra ett fördjupat konstprojekt som kan leda till en eller flera separatutställningar i din egen regi. Du har dessutom tid att utveckla din konstnärliga verksamhet på ett sätt som är meningsfullt för dig. Du får en egen ateljéplats och fri tillgång till vår rymliga ateljé.

Antagningsprov

Antagningsprov består av ett personligt brev, tre konstnärliga arbetsprov samt två referenter.

Det personliga brevet ska vara en kort beskrivning av dig själv, varför du vill studera KONST på Geijerskolan och vad du har för mål med studierna. Beskriv även dina tidigare erfarenheter av konst, bild och form.

Arbetsproven ska vara en teckning, ett måleri och ett valfritt konstnärligt arbete. Sänd ditt brev samt digitala foton på dina arbetsprover (mobiltelefonkamera går bra), till kursansvarig: anna.lundbekk@geijerskolan.se

Under antagningsprocessen kommer du att bli kontaktad för en telefonintervju.

Referenser

Vi vill ha kontaktuppgifter (telefon och mejladress) till två personer som känner dig, det kan vara tidigare lärare, kollegor, chefer, vänner till familjen, eller liknande relationer.

Avgifter och kostnader:
Var god se Avgifter och kostnader.

Studiemedel

Schemat omfattar heltidsstudier. Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Utbildningen förbereder dig för högre konstnärliga studier och möjlighet att utveckla din egen konstnärliga verksamhet.

Karta till Geijerskolans ateljé 

Geijerskolans ateljé

Bildarkiv