Geijerskolans hållbarhetsarbete

Geijerskolans hållbarhetsarbete

Geijerskolan driver sedan lång tid ett miljö- och hållbarhetsarbete. Här redovisar vi lite av det arbetet.

Miljögrupp

Skolan har en miljögrupp med representanter från olika personalgrupper som driver olika projekt för att skolan ska kunna bli än mer miljö- och hållbarhetsanpassad.

Vegetarisk mat

En dag per vecka kommer endast vegetarisk mat att serveras som ett led i att minska klimatpåverkan.

Laddstolpar

Vi planerar att under 2022 driftsätta några laddstolpar för elbilar.

Matavfallssortering

Munkfors kommun har sortering av matavfall i kommunen. Geijerskolan är med i systemet och sorterar matavfall från hela vår verksamhet inklusive boende för de studerande. Vi jobbar också med att på olika sätt minska matsvinnet.

Klimatsmart energiförsöjning

Solör Bioenergi har i ett par decennier ansvarat för energiförsörjningen på skolan, som innebär uppvärmning av skolbyggnader och i stort sett alla byggnader för studentboende som ligger inom området och tappvarmvatten. Totalt förbrukar skolan 1 500 MWh per år. I stort sett all energi kommer från pelletspannan, som eldas med pellets från Säffle. Förutom pelletspannan finns en oljepanna som används vid toppar och som reserv. Behovet av en pålitlig energiförsörjning är viktigt för skolan.

När energiavtalet mellan Solör Bioenergi och Geijerskolan skulle förnyas för ett par år sedan gjordes en investering för att få skolans värmeförsörjning än mer klimatsmart. Sedan slutet av oktober 2019 är den värme som skolan använder helt fossilfri tack vare att oljepannan som används vid toppar och som reserv nu eldas med bioolja.

– Vi ser fram mot att fortsätta vårt fleråriga samarbete med Geijerskolan. Att vi nu använder oss av hundra procent fossilfritt bränsle är förstås väldigt positivt och helt i linje med Solörs fokus på hållbar och framtidssäkrad energi, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi på Solör Värme.

– Vi arbetar med hållbarhet på flera sätt så vi är väldigt glada för att kunna förstärka detta arbete och nu gå över till helt fossilfri värme, säger Jonas Herrlin, rektor på Geijerskolan.