Geijerskolan Gemenskap

Allmän kurs Musik

Du läser in eller kompletterar din grundläggande behörighet och kombinerar det med musikstudier där du får instrumentalundervisning, spelar i ensemble, sjunger i kör och läser ämnen som musikteori och musikhistoria.
Platser kvar för höstterminen -21.
Deltagare
15
Kurslängd
1 år
Kurstid
23 augusti 2021 - 3 juni 2022
Ansökningsperiod
Senast 15 maj för kursstart höstterminen.
Senast 1 december för kursstart vårterminen.
(ansökan efter dessa datum antages i mån av plats)

Behöver du läsa in eller komplettera dina gymnasieämnen för att bli klar med din grundläggande behörighet (*) inför högre studier och vill kombinera det med ditt intresse för musik, så erbjuder Geijerskolan en kurs som skulle passa dig perfekt. Du kan bland annat öva dig på att spela ett instrument, sjunga i kör och lära dig mera inom musikteorin och musikhistoria.

Skolan är välkänd för sina olika musikaliska inriktningar som till exempel klassisk, afro/jazz och rocklinje. Dessutom finns det allmän kurs där kursdeltagarna kan lägga till musikämnen på sitt schema och på så sätt även utveckla sina musikaliska kunskaper och färdigheter med hjälp av ett stort ämnesutbud och våra specialiserade lärare.

Kursens uppbyggnad

Du studerar allmänna ämnen på minst halvtid och kompletterar med musikrelaterade ämnen. Alla kursdeltagare får möjligheten att sätta ihop en ämnesinriktning utifrån sina specifika behov och intressen. Självklart hjälper vi dig med det.

Allmänna ämnen

Här erbjuds alla gymnasiegemensamma ämnen (före detta kärnämnen – se nedan), som ger dig grundläggande behörighet. Även om du vill komplettera dina betyg eller vill fräscha upp dina kunskaper, så är du mycket välkommen till oss. I den ämneskombination som du väljer måste de allmänna ämnena motsvara minst halvtid.

Musikaliska ämnen

När du bestämt vilka allmänna ämnen du vill läsa väljer du vilken musikalisk inriktning du vill gå på Geijerskolan: klassisk, jazz eller rock.

Du erbjuds bl.a. följande musikämnen:

 • Individuell lektion på ett instrument eller sång
 • Gemensam lektion på ett instrument eller sång
 • Musikteori
 • Ensemblespel
 • Musikhistoria
 • Körsång

Även den undervisningsfria tiden genomsyras av musik, du kommer att delta i konserter, kaffekvällar och ha tillgång till skolans övningsrum.

Tillvalsämnen

Tack vare ett brett utbud av tillvalsämnen (olika språk, foto, måleri, konsthistoria, filosofi, psykologi, sociologi, internationell media, webbprogrammering, fysisk träning samt ämnen med musikalisk inriktning) får du ytterligare en möjlighet att skräddarsy ditt individuella schema.

Målsättning för allmän kurs med musik

En deltagare som har gått allmän kurs med musik under ett år ska:
ha läst in alla gymnasiegemensamma ämnen för att få grundläggande behörighet respektive ha läst in de flesta gymnasiegemensamma ämnen på vägen till grundläggande behörighet

 • ha utvecklat sin studieförmåga
 • ha fått en förståelse för vad folkbildning innebär
 • ha fått en bra utgångspunkt för yrkeslivet och/eller högskolestudier
 • ha utvecklat sin färdighet på sitt/sina instrument
 • ha fördjupat sina kunskaper i musikteori och ensemblespel/sång
 • ha fördjupat sina kunskaper på övriga fält inom det valda musikaliska området
 • ha lagt en god grund för vidare studier inom sitt område
 • ha utvecklat sin sociala förmåga genom kontakten med andra elever

*Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet. För att få grundläggande behörighet måste man uppfylla ett omfattnings- och ett innehållskrav.

Kontaktperson

Rebekka Homilius
Biträdande rektor och kursföreståndare för Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje, Allmän kurs Musik samt Allmän kurs Måleri
E-post
Rebekka Homilius
Rebekka Homilius
Biträdande rektor och kursföreståndare för Humanistisk-samhällsvetenskaplig linje, Allmän kurs Musik samt Allmän kurs Måleri
E-post

Rebekka undervisar i engelska, tyska, spanska, ryska, årets språk.

Utbildning:
Slavistik, anglistik och modern historia på Tekniska Universitetet i Dresden/Tyskland.
Studier i spanska i Sevilla/Spanien.
Folkhögskollärarprogrammet på Linköpings universitet.

Rebekka frilansar som översättare och läser olika språk på fritiden.

Kursfakta

Se våra klassrum och möt deltagarna

Följ med oss en dag

Behörighet till högre studier: 
Den här kursen kan vara ett alternativ till gymnasiet eller komvux.

Antagningsvillkor: 
Grundskola och personligt brev.

Materialavgift: 
700 kr/termin

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Omfattningskrav (olika varianter):

 • Tre hela år på folkhögskola
 • Två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux
 • Två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet
 • Ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år

OBS: På folkhögskolan måste du läsa allmänna ämnen på åtminstone halvtid för att kursen ska kunna ingå i det ovan förklarade omfattningskravet.

Innehållskrav (gymnasiegemensamma ämnen):

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a