Jazzlinje

På jazzlinjen fördjupar du dig i jazztraditionen och ensemblespelet står i fokus.

Jazzlinjen har vakanta platser på trummor och bas och antagningsproceduren är enligt samma rutiner som vid ordinarie antagning, dvs. film.
Deltagare
ca 15 (sammanlagt för åk 1 och 2)
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
23 augusti 2021 - 3 juni 2022
Ansökningsperiod
Senast 25 mars för kursstart höstterminen.
Ansökan för kursstart vårterminen senast 15 november (antagning endast i mån av plats)

”Utbildningens centrala delar ligger i ensemblespelet/improvisationen och alla kurser i utbildningen genomsyras av jazzperspektivet.”

Jazzlinjen ger dig:

möjligheten att utveckla ditt samspel, improvisation och egna skapande som musiker enligt jazztraditionen.
en stabil grund att stå på och förbereder dig inför vidare studier.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att du ska utvecklas som ensemblemusiker och instrumentalist/sångare.
Efter kursen förväntas deltagaren ha:
breddat sin kunskap och repertoar inom jazztraditionen.
utvecklat och fördjupat sin musikaliska och tekniska förmåga på sitt instrument såväl solistiskt som i ensemblespel.
lagt en god grund för vidare studier inom området.

Kursinnehåll

Du får undervisning på ditt huvudinstrument 40 min/vecka.

Du får undervisning på ditt biinstrument 25 min/vecka.

Ensemblespelet är navet i utbildningen. I början är det inriktat på jazzstandards vilket ger en bra repertoar¬kännedom, samt kunskap om genren som sådan vad gäller t.ex. ”performance traditions”. Vidare får kursdeltagarna vara med och bestämma repertoar med stort utrymme för dem själva att arrangera låtarna. Det kan bli allt från t.ex. blues och soul till funk och modern jazz. Valmöjligheterna är många.

Improvisationen är även den en av de viktigaste byggstenarna i utbildningen. Den schemalagda tiden varje vecka sker tillsammans med din ensemble.

Här läser du t ex steganalys, komposition, arrangering, skalteori och harmonisering.

Utveckla ditt gehör och din upplevelse av musik genom praktiska övningar. Jazzlinjens gehörslära är speciellt anpassad för genren, liksom de flesta kurser inom linjen.

Lär dig jazzens historia och alla de viktiga namnen.

Här får du träna på att leda en ensemble genom att med dina kurskamrater praktiskt utföra moment som t ex instudering av låt, musikalisk progression, form och dynamik. Detta är högskoleförberedande.

Varje år görs två turnéer varav en kortare på höstterminen i närområdet och en längre turné på vårterminen.

Utöver ordinarie undervisning sker olika former av projekt. Det kan vara samarbeten med andra linjer eller egna temainriktade projekt.

Geijerskolan får ofta besök av tillresta gästlärare och föreläsare med olika inriktningar.

Fr.o.m. läsåret -19/20 kommer jazzlinjen att göra någon form av studieresa.

Valbara kurser 
Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex. brukspiano, bruksgitarr, foto, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Kontaktperson

Geijerskolan Antti Ojala
Kursföreståndare för Jazzlinjen
E-post
Geijerskolan Antti Ojala
Antti Ojala
Kursföreståndare för Jazzlinjen
E-post

Antti undervisar i slagverk, rytmik, musikteori, gehör, satslära/arrangering, ensemblespel, improvisation och musikhistoria.

Utbildning: Ingesunds musikhögskola i Arvika. Ett år av musikhögskoletiden tillbringades vid rytmiska musikkonservatoriet i Köpenhamn.

Antti frilansar som musiker i flera olika band.

Kursfakta

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet samt antagningsprov (se mer nedan). 

Materialavgift:
2 500 kr/termin

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se. 

Kurslängd:
Kursen löper över två år.
Inför år 2 måste en ny ansökan lämnas in.
Geijerskolan förbehåller sig rätten att inte anta deltagare till årskurs 2 som inte bedömts uppfyllt målen för årskurs 1.

Kriterier för att antas till årskurs 2
Deltagaren har:

  • visat tydligt prov på utveckling
  • visat sig ansvarstagande och pålitlig
  • utfört de uppgifter som ålagts den
  • bidragit till god stämning i gruppen med positiv energi

Antagningsprov
På grund av risken för smitta med viruset Covid-19 kommer vi i år inte att kalla de sökande till skolan för att göra antagningsprov utan istället be dem spela in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen.

Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur dessa filmer (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas ned.

På filmen spelar du en av de obligatoriska låtarna.

Obligatoriska låtar: 

Mr PC (Cm)
Beautiful love Bbm Dm (Välj en tonart!)
Footprints  
All the things you are 
Bye Bye Blackbird 
It don’t mean a thing 
Just Friends 
Saga of Harrison Crabfeathers  

Musikteori 
I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori. Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Därför behöver du inte göra detta prov i samband med att du spelar in din film. De som antas till skolan kommer att få göra musikteoriprovet vid ett senare tillfälle.

I antagningsproven ingår:

  • Jazzteoriprov är för dem som söker till jazzlinjen, innehåller ackord- och steganalys, harmonisering och ackordbakgrund.
  • Musikläraprov innehåller tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.
  • Gehörsprov omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

Klicka här för exempel på prov i gehör och musiklära.
Klicka här för exempel på prov i satslära.