Geijerskolan Balans och Inspiration

Balans och inspiration

Behöver du få balans, inspiration och nya krafter tillbaka? Vi erbjuder en mjuk och stödjande miljö på folkhögskola. Genom kursens stimulerande innehåll får du delta i skilda aktiviteter: måleri, litteratur och skrivande, mindful yoga, musik och samtal om livsåskådning.Deltagare
10
Kurslängd
1 termin (studietakt 50%)
Kurstid
26 augusti - 20 december 2024
Ansökningsperiod
Ansökan öppnar 1 december, senast 15 maj för kursstart höstterminen. (ansökan efter detta datum antages i mån av plats). 

Vi vänder oss till dig med behov av att hitta dig själv. Få balans, inspiration och nya krafter tillbaka. Kanske är du sjukskriven eller arbetslös. Det kan finnas risk för att bli isolerad när de sociala kontaktytorna minskar, många upplever att de kommer i en ond cirkel och får svårt att se nya möjligheter. Att träffa andra som befinner sig i samma situation kan vara ett viktigt stöd för den enskilde och en väg tillbaka till att hitta sig själv. Vår kurs har inte en ”psykiatrisk” inriktning utan utgår från de möjligheter som finns inom Geijerskolan.

Kursen är på 1 termin och startar i augusti.

Huvudinnehåll och former

Vi vill erbjuda en mjuk och stödjande miljö på folkhögskola. Genom kursens stimulerande innehåll får du delta i skilda aktiviteter: måleri, litteratur och skrivande, mindful yoga, musik och samtal om livsåskådning. Erfarenhet visar att olika kreativa moment i kombination med gott kamratskap kan verka läkande för den enskilde. Personlig utveckling och aktiviteter i grupp kan öka självkänslan och hjälpa till att hitta tillbaka till sig själv.
Kursen leder framåt
Förhoppningsvis skall du efter tiden hos oss ha fått nya erfarenheter och vidgade perspektiv på din situation. Kanske är du redo att återgå till ditt arbete eller pröva andra vägar. Till vårterminen kan du söka Skaparverkstad som är en terminskurs med estetisk inriktning.

Målsättning för Balans och inspiration

Kursdeltagaren ska efter kursen känna sig stärkt och ha fått nya krafter för att gå vidare, antingen i studier, arbete eller på annat sätt.
Kursdeltagaren ska ha fått kännedom om viktiga och aktuella livsåskådningsfrågor och satt dem i relation till sin egen situation.
Kursdeltagaren ska även ha fått kunskaper i hur man utövar mindfulness och yoga, samt fått ta del av inspirerande exempel inom konst, litteratur och musik – och själv fått möjlighet att praktisera läkande kreativitet inom måleri, litteratur och musik.

Kontaktperson

Lärare
E-post
Edward Olsson
Lärare
E-post

Edward undervisar i religionskunskap, filosofi, psykologi, litteratur på balans och inspiration, litteratur på Skaparverkstaden, SFI, internataktiviteter.

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Kandidatexamen inom Religionsvetenskap.

Antagningsvillkor: 
Personligt brev.

Materialavgift: 
350 kr

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Övrigt: 
Kostnader för arbetsmaterial på måleridelen är ca 250 kr.
Målarateljén ligger 2,5 km norr om folkhögskolan och har rymliga lokaler.