Musikteater

På musikteater förbereder vi dig för ett kommande yrkesliv inom teater eller musikal. På linjen får alla deltagare tillfälle att prova erfarenheterna från utbildningen i mötet med publiken.

Deltagare
ca 20
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

På Musikteater är all undervisning relaterad till dans, sång och teater. Efter det första året har du möjlighet att söka till ett andra år. Vi utbildar er i genrerna: musikteater, musikal och talteater.

Musikteater ger dig:

  • Kunskap att med övriga deltagare kunna gestalta en historia.
  • Kunskap att ta emot regi och att gestalta en roll.
  • Kunskap att analysera en text.
  • Kunskap i improvisation, bl a teatersport enligt Keith Johnstone och maskteater.
  • Kunskap i att fånga publikens intresse.

Mål

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna får möjlighet att utveckla sin scen- och sångteknik och hjälp med prov till högre utbildningar.

Produktioner/ Föreställningar

Här får du kontinuerlig kontakt med scenen!
En viktig del av träningen är att möta publik, som vi gör flera gånger i både stora och små sammanhang. Höstens produktion består vanligtvis av en musikalshow med nummer från våra mest älskade musikaler och vårens produktion är ett samarbete med åk 2 med en musikteateruppsättning i fullängd. Exempel på tidigare produktioner är Legally Blonde, Carrie, All shook up, 9 to 5, Fame, Hair, Trollkarlen från Oz m fl. Ni får också kunskap i allt som krävs bakom scenen, så som scenografi, smink, rekvisita, kostym, PR-arbete mm. Del av projektundervisningen bedrivs med repetitör.

Kursinnehåll

Kör, ensemble och individuell sång; Ni går igenom klanger och röstanalys, gehörs- och stämövning. Vi har en hel korridor med övningsrum för egen övning.

Deltagarna på musikteater möter i både år 1 och 2 jazzdans och balett. Teknikträning varvas med koreografiskt arbete i relation till de olika projekt som klasserna har under terminen. Ett centralt tema är att introducera eleverna för de grunder som de båda teknikerna har som en del av förberedelsen för att kunna söka vidare till andra utbildningar. I år 2 får eleverna också prova på andra ingångar till dans som till exempel improvisation, dansteori, komposition och alternativ träning. Samtal kring dans och förståelse för kroppen som uttrycksmedel är centralt.

I draman jobbar vi med karaktärsarbete, lär känna oss själva för att kunna fördjupa oss i bl.a. känslor. Vi följer mycket av Stanislavskijs skådespelarmetoder. På improvisationslektionerna tränar vi fantasi- och föreställningsförmåga, där jobbar vi bl.a. med masker och Keith Johnstones tekniker. I scenisk gestaltning jobbar vi med både musikalscener och talscener, vi iscensätter och fördjupar oss. På Scenisk beredskap jobbar vi med scenisk närvaro och kontakten med din inneboende kreativitet. Du får lära dig bland annat om avspänning, stresshantering och samspel med andra. Vi har även pjäs och rollanalys. Ni följer ett strukturerat schema som endast bryts vid projektveckor.

Musikteori och brukspiano; Instudering av sånger och stämmor sker utifrån noter, därför är det viktigt att du som deltagare får kunskap i musikteori. Genom brukspiano ges möjlighet att öva sina färdigheter i notläsning och ackordspel. Musikteori innefattar även ett stort mått av gehörsträning.

Ämnet regi & branschkunskap har du i åk 2. Vi går igenom vad en regissör gör och har ansvar för och hur branschen ser ut. Man får regissera ettorna i flera olika samarbeten. Regi kan man söka som egen inriktning år 2. Då jobbar man med övrig Musikteatergrupp, men har i flera ämnen regiperspektiv. Går man regi som inriktning har man regi som individuell lektion istället för sång. Man avslutar året med en egen vårproduktion.

Varje vår åker vi på studieresa. Vi har workshops, studiebesök och ser naturligtvis flera föreställningar. Vi är borta 4-5 dagar. Deltagarna betalar själv denna resa.

Vi har glädjen att samarbeta med Wermland opera, vilket består i att åk 2 har en workshop i sång med sångare från Wermland opera. Åk 2 har även möjlighet att förlägga sin auskultation hos dem.

Under andra året arbetar vi med auditionteknik för att ge dig de bästa förutsättningarna för att söka vidare till högre studier.

Schema

Måndag 
9.25-10.05 Brukspiano
13.00-15.00 Dans
16.20-17.00 Sång , gemensam lektion

Tisdag 
9.00-9.20 Kurssamling
11.00-12.00 Öppen tid
12.55-14.15 Improvisation
14.15-14.55 Projekt

Onsdag 
8.20-10.20 Dans
10.40-12.00 Pjäs och rollanalys
13.00-13.40 Scenisk beredskap
14.30-15.10 Musikteori
16.00-17.00 Elevkör
18.00-20.00 Projekt, egen repetitionstid

Torsdag 
9.00-10.20 Ensemblesång
10.40-12.00 Drama
13.00-14.20 Proekt
15.35-16.05 Individuell sång
19.00-20.00 Projekt, egen repetitionstid

Fredag 
9.00-10.20 Improvisation
10.40-12.00 Projekt
13.00-15.00 Scenisk gestaltning

Kriterier för att antas till årskurs 2

Deltagaren har:

  • visat tydligt prov på utveckling
  • visat sig ansvarstagande och pålitlig utfört de uppgifter som ålagts den
  • bidragit till god stämning i gruppen med positiv energi

Under andra året gör gruppen en turné, en höstproduktion och en vårproduktion, oftast i samarbete med åk 1. Vi samarbetar med Wermland opera, se egen text. Nytt ämne för åk 2 är regi och branschkunskap. Deltagarna auskulterar under en vecka på en teater de själva tar kontakt med.

Förkunskaper
Tillräckliga förkunskaper i drama, dans och sång för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen, vilket du visar genom vårt antagningsprov.

Kontaktperson

Kursföreståndare för Musikteater
E-post
Suzanne Carling
Kursföreståndare för Musikteater
E-post

Suzanne undervisar i improvisation, drama, scenisk gestaltning, regi & branschkunskap, individuell regi, samt projekt.

Utbildning: MFA Teaterregi från Middlesex University, London, England.

Suzanne frilansar som regissör.

Kursfakta

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift:
2 500 kr/termin

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Antagningsprov Musikteater

Steg 1: Skicka in en film på en av de förelagda låtarna. Filmen sänds sedan till skolan och utgör underlag för antagningen. Steg 2: Om du går vidare bjuds du in till skolan för att göra teaterprov i form av en förelagt monolog, en teater och dansworkshop och ett stämprov. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar kommer att få instruktioner om hur filmen (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur den ska laddas upp.

Individuellt prov i teater
Du ska välja en av monologerna vi valt ut för årets antagningsprov.
De monologer du kan välja på finns här

Individuellt prov i sång
Du skall välja en av de låtar vi valt ut för årets antagningsprov. Låtarna är:
All I care about från Chicago
Requiem från Dear Evan Hansen
I don’t want to från All shook up
In my dreams från Anastasia

Här hittar ni länkar till bakgrunderna:
All I care about
Requiem
I don’t want to
In my dreams

När du sökt till utbildningen kommer du få möjlighet att ladda ner noter.

Individuellt prov i stämsång
En viktig del av det vi gör på Musikteaterlinjen innebär stämsång, så vi vill att du lär dig Dona Nobis Pacem, den kommer ingå i steg 2 och sjungas på plats på skolan. Du ska kunna den utantill när du kommer till steg 2.
Pacem” Dona Nobis Pacem