Fem kursdeltagare jobbar med ett grupparbete

Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje

Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje – en unik möjlighet att fördjupa dig i litteraturens och skrivandets värld. Vi ägnar oss åt litteraturläsning, skrivövningar, författarbesök och litterära vandringar. Du kan kombinera med inläsning av grundläggande behörighet.Deltagare
15
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan öppnar 1 december, senast 15 maj för kursstart höstterminen.
Ansökan för kursstart vårterminen senast 1 december.
(ansökan efter dessa datum antages i mån av plats)

Du tycker om att läsa och skriva? Du vill utveckla ditt skrivande och möta spännande författare? Ge dig själv ett år på Geijerskolans litteratur- skrivarlinje då du tillsammans med likasinnade får ägna dig åt ditt intresse. Samtidigt läser du in det du saknar för att få grundläggande behörighet*. Vi läser olika typer av litteratur och gör litterära utfärder. Litteraturläsning är en viktig del i kursen. Gemensamma skrivövningar varvas med individuella skrivprojekt. Vi låter bilden och musiken möta texten. På kursen skriver vi bland annat dikter, kortprosa, noveller, dramatik, krönikor och essäer. Du får också lära dig att skriva klassisk vers och modernistisk dikt. Vi experimenterar och låter dig finna din egen väg. Tillsammans diskuterar vi dina texter och utbyter synpunkter.

Författare

För att få inspiration läser vi litteratur från olika delar av världen och bekantar oss med litteraturens olika genrer. Du möter klassiker och debutanter, kvinnligt och manligt och texter från olika epoker. Du träffar också spännande författare som berättar om sitt skrivande och bedömer dina texter. Några gånger per termin anordnas cafékvällar med varierat program från skolans olika kursinriktningar.

Musik och bild

Vi arbetar med varierande och trevliga arbetsformer – föreläsningar, grupparbete och självstudier. Vi illustrerar och dramatiserar texter, läser till musik och bild, ser spelfilmer och dokumentärer. På Geijerskolan möter du en inspirerande miljö av litteratur, konst och musik.

Skrivprojekt och vårantologi

Under hösten och våren färdigställer var och en ett individuellt skönlitterärt skrivarbete. Vissa år samarbetar vi med musikteaterlinjen. Du får då skriva dramatik som sedan gestaltas på scen. Vi gör även ett projekt tillsammans med kompositionslinjen, där text och musik möts. På våren ger vi ut en sammanfattande textantologi. Viss schemalagd skrivtid ingår, men du får räkna med att ägna mycket tid utöver det till att skriva – och läsa litterära verk av olika karaktär.

Utfärder och litterära vandringar

Värmland är ett landskap med en rik författartradition som du får bekanta dig med. Vi gör utfärder och litterära vandringar. Även nu verksamma författare i Värmland medverkar under läsåret. Vi inleder hösten med att se Västanå teaters senaste uppsättning.

Tillvalsämnen

Vi har ett brett utbud av tillvalsämnen (olika språk, måleri, konsthistoria, musik, filosofi, psykologi, sociologi, internationell media, fysisk träning). Om du saknar något ämne i din behörighet kan du läsa in det hos oss.

Högskoleprov

Satsar du på att göra högskoleprovet under kommande läsår så kan du välja våra förberedande kurser i engelska, svenska och matematik.

Universitetsstudier och ett andra år

Litteratur och skrivande omfattar cirka 50 procent av studietiden. Du läser även allmänna ämnen. Utbildningen förbereder för universitetsstudier i exempelvis litteratur. Läser du ett andra år har du möjlighet att till viss del forma innehållet i litteratur och skrivande.

Allmän kurs

Du kan även komplettera ditt betyg för att få grundläggande behörighet (*). I grundläggande behörighet ingår svenska, engelska, matematik, naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Har du inte möjlighet att läsa på heltid kan kursen anpassas individuellt. *Grundläggande behörighet innebär att man är behörig till att läsa på högskola respektive universitet. För att få grundläggande behörighet måste man uppfylla ett omfattnings- och ett innehållskrav.

Kontaktperson

Kursföreståndare för Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje, Litteratur och skrivande – distans för seniorer och Litteratur- och skrivarlinje (deltid)
E-post
Jonas Herrlin
Kursföreståndare för Allmän kurs litteratur- och skrivarlinje, Litteratur och skrivande – distans för seniorer och Litteratur- och skrivarlinje (deltid)
E-post

Jonas undervisar i Litteratur och skrivande och började på skolan 1984.

Utbildning: Ämneslärare i svenska, religionskunskap och statskunskap.

Jonas är lektör på bibliotekstjänst i Lund och litteraturkritiker.

Jonas var Geijerskolans rektor 2017 – 2022.

Kursfakta

Se våra klassrum och möt deltagarna

Följ med oss en dag

Behörighet till högre studier: Den här kursen kan vara ett alternativ till gymnasiet eller komvux.
Antagningsvillkor:  Minst ett års studier efter grundskolan.
Materialavgift:  700 kr/termin
Studiemedel:  Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Krav och målsättning

Omfattningskrav (olika varianter):

 • Tre hela år på folkhögskola
 • Två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux
 • Två år på folkhögskola om du har grundskolan och minst två års erfarenhet från arbetslivet
 • Ett och ett halvt år på folkhögskola om du har studerat ett och ett halvt år på gymnasieskola eller komvux
 • Ett år på folkhögskola om du har studerat på gymnasieskola eller komvux i minst två år

OBS: På folkhögskolan måste du läsa allmänna ämnen på åtminstone halvtid för att kursen ska kunna ingå i det ovan förklarade omfattningskravet. Innehållskrav (gymnasiegemensamma ämnen):

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Målsättning för litteratur- och skrivarlinje på Geijerskolan Kursdeltagaren ska efter kursen erhållit:

 • god förmåga att skriftligen uttrycka sig inom olika litterära genrer
 • god förmåga att samtala om, analysera, tolka och bedöma litterära texter
 • god insikt i skrivandets villkor
 • god kännedom om olika litterära genrer och deras särart
 • god kännedom om viktiga litterära epoker
 • god kunskap om olika litterära stilmedel
 • fördjupade kunskaper i hur skönlitteraturen förhåller sig till historien och till sin framtid, såväl idéhistoriskt som estetiskt, etiskt och socialt
 • belåtenhet med att ha mött kursdeltagare på en skrivarkurs/skrivarlinje
 • uppnått godkända kunskaper i de behörighetsgivande ämnena