Geijerskolans värdegrund

Vår värdegrund

För oss här på Geijerskolan är det viktigt att vi har en tydlig värdegrund som vilar på demokrati. Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. 

Läs här under vad vi tycker är viktigt för ett bra lärande och en bra gemenskap.

Geijerskolans värdegrund

Som studerande och anställda vid Geijerskolan…

  • … förstår vi att värdegrunden handlar om goda relationer mellan människor.
  • … respekterar vi individens frihet och integritet, alla människornas lika värde, olika sexuell läggning och jämställdhet mellan könen.
  • … respekterar vi människors olika trosuppfattningar så länge de följer Sveriges Rikes Lag.
  • … bidrar vi till ett mer tolerant samhälle utan kränkningar, som erkänner allas rätt till utbildning, arbete, sjukvård m.m.
  • … behandlar och värderar vi varandra med respekt och är solidariska med de utsatta och svaga. Dessutom vänder vi oss emot diskriminering och marginalisering.
  • … skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och ser varje enskild individ som en resurs, som ger och får kunskap, erfarenhet och kompetens.
  • … strävar vi efter att var och en ska ha möjlighet till att förverkliga sig själv och till att vara socialt delaktig.
  • … motverkar vi antidemokratiska och rasistiska krafter i samhället.
  • … arbetar vi för att tydliggöra sammanhanget mellan kunskap, engagemang och en fungerande demokrati.
  • … förstår vi att var och en har både rättigheter och skyldigheter inom Geijerskolans verksamhet och samhället i stort.