Sånglinje

På sånglinjen lär du känna din personliga röst och utvecklar din sångteknik och förmåga att tolka sånger. Tillsammans med kunniga pedagoger och dina kurskamrater utvecklas du och får många tillfällen att framträda.

Deltagare
12
Kurslängd
1 eller 2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

På sånglinjen kan du välja mellan två inriktningar:
Klassisk/musikal- profil , eller Allmän profil riktad mot populärmusik och olika genrer.

Sånglinjen ger dig:

 • möjlighet att utveckla din egen röst och sångteknik
 • ökad kunskap om rösten och sånginterpretation
 • bredd i din repertoar och kunskap om olika stilar och genrer
 • möjlighet att sjunga i ensemble och kör
 • många tillfällen att framträda på konserter och göra inspelningar
 • en god förberedelse för musikalisk yrkesutbildning vid t.ex. musikhögskola
 • även ett alternativ för dig som vill pröva på att sjunga på heltid under ett eller två år utan att du har planer på en musikalisk yrkesutbildning.

På sånglinjen kan du välja mellan två inriktningar:
Klassisk/musikalprofil eller Allmän profil inriktad mot populärmusik och olika genrer.

Allmän profil

Du är inriktad mot moderna genrer eller vill blanda genrer.
Tekniken du lär dig är grunden för dessa genrer, med eller utan mikrofon.

Vill du specialisera dig på jazz-/rock-/popteknik kan du som biämne välja individuell undervisning i någon av dessa genrer. I kursen ingår även ensemblespel, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen.

Klassisk profil

På linjen för klassisk/musikal profilen gör du en genomgång repertoar/stil från tidig musik fram till vår tids konstmusik , samt legit och contemporary musikalsång.
Du får sjunga musikalrepertoir  och /eller opera och klassisk sång samt sakral musik i kyrkorummet. I kursen ingår även ensemblespel, där du sjunger och musicerar tillsammans med de andra eleverna på musiklinjen.
Det finns tillgång grundläggande språkcoachning för klassisk repertoar på franska, tyska, engelska och italienska samt även möjlighet att arbeta med grundläggande scenisk och musikalisk förberedelse inför konsert eller audition .

Ämnen

Du har individuell sånglektion (40 minuter/vecka) med din sånglärare, då du arbetar med sångteknik, interpretation, eventuell språkcoachning och din aktuella sångrepertoar.

Du har gemensam sånglektion (40 minuter/vecka) tillsammans med din lärare och andra sångelever då ni bl.a. sjunger upp för varandra och arbetar med interpretation.

Du har sångseminarium (40 minuter/vecka) då vi bl.a. går igenom hur rösten fungerar, tar upp övningsmetodik, arbetar med interpretation, går igenom olika genrer och stilar samt har gästlärare och arbetar mot olika projekt.

Du har tid med en pianoackompanjatör då du får öva din sångrepertoar

Du har individuell lektion i ett biinstrument (25 minuter/vecka) där du kan välja valfri sånggenre eller ett annat instrument

Du har ensemblespel (minst 40 minuter/vecka) då du musicerar med din grupp under ledning av en lärare

På skolan finns två körer, kammarkören och elevkören. Kammarkören sjunger ofta på konserter, både på och utanför skolan. I regel framför kören varje år ett eller flera större verk med orkester. Elevkören arbetar med enklare repertoar och är anpassad för den som inte har så stor körerfarenhet. Kören arbetar med musik från de flesta genrer: klassisk körmusik, folkvisor, jazz och gospel. Du kan delta i en av körerna eller båda.

Vokalensemblen består huvudsakligen av de studerande som har sång som huvudinstrument och sjunger repertoar från olika genreområden.

Dessutom läser du gehörslära, satslära, musikhistoria, ensembleledning och scenisk kommunikation. Dessutom finns ett stort utbud av tillvalsämnen. Du kan välja bl.a. övning och utveckling, brukspiano, bruksgitarr, afroamerikansk musikhistoria, rockmusikhistoria, improvisation, kompositionsseminarium klassiskt eller afro, inspelningsteknik, foto, språk, måleri och fysisk träning.

På sånglinjen ges det många tillfällen att sjunga inför publik. Det kan vara vid gemensam sånglektion, master class, lunchmusik, musikcaféer på skolan samt konserter på och utanför skolan. Du kommer även att få tillfälle att delta i inspelningsdagar i studio på skolan.

Målsättning för sånglinjen på Geijerskolan:

 • du ska ha utvecklat din sångteknik och gestaltningsförmåga
 • du ska ha fått en breddad repertoar, genrekunskap och kunskap om sånginstrumentet
 • du ska ha fått erfarenhet av att framträda som  solist, i ensemble och som korist
 • du ska vara väl förberedd inför antagningsprov till högre sångutbildningar

Profilämnen

Sång – individuell lektion
Sång – gemensam lektion
Sångseminarium
Vokalensemble
Biinstrument

Kontaktperson

Kursföreståndare för Sånglinjen. Sångpedagog.
E-post
Paula Hoffman
Kursföreståndare för Sånglinjen. Sångpedagog.
E-post

Paula undervisar i sång, interpretationsseminarium sång, kammarmusik, scenisk kommunikation och övning & utveckling.

Utbildning: Musikhögskolan och Operaskolan i Stockholm samt Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Paula har spetskompetens i klassisk sång, med mångårig erfarenhet som opera/ konsert/ oratoriesångerska både i Sverige och utomlands. Paula jobbar även i Stockholm på Tyska skolan och på kulturamas artistskola, samt som privat sångpedagog och som sångerska.

Kursfakta

Förkunskaper:
För att bli antagen till Geijerskolans sånglinje skall du ha:

 • Grundläggande behörighet
 • Tillräckliga förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen.

Antagningsvillkor:
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift:
800 kr/termin. De på övriga musikutbildningar som vill ha tillgång till Ravinstugan (rum med utrustning för ensemblespel jazz/rock samt mikrofon och ljudanläggning) betalar 1 300 kr/termin.

Studiemedel:
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Antagningen sker med ledning av antagningsprov.
Antagningsprovet genomförs inte på plats på Geijerskolan utan genom att de sökande spelar in filmer där de genomför provmomenten. Dessa filmer laddas sedan upp på skolans webbtjänst och utgör underlag för antagningen. Du som sökt till någon av skolans musikutbildningar får instruktioner om hur filmerna (som du kan spela in med en vanlig mobilkamera) ska spelas in, vad som ska ingå i inspelningen och hur de ska laddas upp.

Vid sångprovet ska du sjunga två sånger av olika karaktär. Minst en av dem ska vara med ackompanjemang eller bakgrund.
I antagningsprovet ingår även ett skriftligt prov i musikteori (gehör, musiklära och satslära). Detta prov är har ingen betydelse för antagningen utan är avsett som vägledning vid sammansättningen av de nivåindelade undervisningsgrupperna i musikteori. Du ska även genomföra detta prov samtidigt du spelar in dina filmer. Instruktioner om provet finns på skolans webbtjänst.

Provet i gehör omfattar rytmminne, rytmläsning, rytmdiktat, melodiminne, melodidiktat, ackordidentifikation och ackorddiktat.

I provet i musiklära ingår tonnamn och oktavbeteckningar, skalor, intervaller, fasta förtecken och ackordnotering.

Provet i satslära omfattar ackord- och funktionsanalys, harmonisering och arrangering (fyrstämmig sats eller ackordbakgrund).

Klicka här för exempel på prov i gehör och i musiklära.

Klicka här för exempel på prov i satslära.

Du väljer själv om du vill gå ett eller två år. Antagningen till årskurs 2 görs efter bedömning av det första årets studieresultat.