Musikproduktionslinje

På Musikproduktionslinjen finns inriktningarna Songwriting och Studio och du utbildar dig inom musikskapandets alla områden, från anteckningsblocket till inspelad, mixad och mastrad låt.Deltagare
Max 10
Kurslängd
1-2 år
Kurstid
26 augusti 2024 – 6 juni 2025
Ansökningsperiod
Ansökan till höstterminen öppen.
Antagning sker löpande i mån av plats.
Skicka in ansökan och video så kontaktar vi dig.

Musikproduktionslinjen på Geijerskolan riktar sig till dig som är intresserad av låtskapande och inspelning. Linjen består av två inriktningar: Studio och Songwriting. Inriktningarna fördjupar sig i olika områden inom musikskapandet. Många ämnen är gemensamma för båda inriktningarna, du har även möjlighet att välja till andra kurser utöver grundutbudet.

På inriktningen Songwriting fördjupar du dig i låtskrivande med datorn som verktyg. Melodi, harmonik, text och produktion utgör viktiga grundstenar i låtskrivarprocessen. Det är därför relevant att deltagarna på Songwriting även läser kurser i musikproduktion och mixning för att vara i samklang med det moderna musikskapandet.

På inriktningen Studio fördjupar du dig i de tekniska aspekterna av musikskapande, både i studio- och live-sammanhang. Deltagarna kommer att arbeta med både analog och digital utrustning. Du kommer att göra studioinspelningar med musiker och band samt att du även kommer lära dig sköta live-ljud.

Musikproduktion Studio

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning studio riktar sig till dig som vill
fördjupa dina kunskaper inom musikproduktion och ljudteknik. Under kursens gång
kommer du lära dig grunderna inom inspelning och mixning, undervisningen består av
seminarier, inspelningsprojekt och konserter. Under året kommer deltagaren att arbeta med
olika genrer och ansvara för inspelning i studio samt även för scenljud för skolans olika
uppsättningar. Ljudtekniken tillämpas både live och i studio där vi arbetar med digital och
analog utrustning. Detta ger dig verktygen du behöver för att självständigt genomföra en
produktion från A till Ö. Under VT 2020 invigdes även vårt helt nya musikhus med
studiolokaler och mixerbord.

Kurser som du läser är

Ljudteknik LAB är huvudämnet för studio-inriktningen där vi praktiskt laborerar med olika
inspelningstekniker och andra aspekter inom ljudteknik. Ämnets kursplan hittar du här.

Kursens huvudsyfte är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för live-ljud. Fokus
ligger på den praktiska användningen av ljudanläggningar i konsertsammanhang och
kommer bl.a. fungera som förberedelse inför turnéveckor. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskap är ämnet där deltagarna får en översikt om hur musikbranschen ser ut
och fungerar. Exempelvis musikbranschens olika aktörer (ex. skivbolag och
musikförlag) Ämnets kursplan hittar du här.

Mixning är ämnet där deltagaren arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar om
balansen mellan olika instrument och de verktyg som används vid ljudbearbetning.
Ämnets kursplan hittar du här.

I musikproduktion arbetar vi med DAW, arrangering och digitalt musikskapande.
Ämnets kursplan hittar du här.

Du får enskild handledning kring musikskapande, mixning och mastering, 40 minuter/vecka.

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på västerländsk
konstmusik.

Här jobbar vi med att analysera och koppla teorin bakom till det praktiska låtskrivandet.

Utöver de obligatoriska ämnena kan du också välja ett antal tillvalsämnen som t.ex.
brukspiano, bruksgitarr, språk, kör- och ensembleledning samt övning och utveckling.

Inspelningsprojekt och liveturnéer genomförs också varje termin med skolans övriga linjer.
Studiebesök och gästlärare/gästföreläsare förekommer i mån av intresse och möjlighet. Linjen är
förberedande för högskolestudier i ljudteknik och musikproduktion.

Målsättning för Studioinriktningen

Kursens mål är att deltagaren förstår kedjan fram till en färdig produktion, både sin egen del i
processen samt funktionen av de verktyg som används. Efter avslutad kurs skall deltagaren ha
fördjupat sina kunskaper om såväl mikrofonteknik och signalflöde samt det kreativa samarbetet
som leder fram till en färdig musikproduktion.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i DAW (ett musikprogram, såsom ex. Logic, Pro Tools, Cubase, Ableton).
 • Grundläggande färdighet i ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).

Musikproduktion Songwriting

Geijerskolans Musikproduktionslinje med inriktning Songwriting vänder sig till dig som vill skriva
och producera musik. Det moderna låtskrivandet står i fokus, och du kommer att ha god tillgång
till fantastiska inspelningsmöjligheter i skolans helt nya musikhus, som färdigställdes 2020! Under
kursen arbetar vi med songwriting, textskrivande och arrangering inom flera olika genrer och stilar.
Vårat huvudfokus ligger på låtskrivandet där datorn står i centrum.
Du kommer att få skriva musik både enskilt och i grupp. Det finns också möjligheter att ha
sessioner och songwritingcamps med andra låtskrivare under året genom nätverket MECO.

Studiebesök och gästlärare/föreläsare förekommer också vid intresse och möjlighet.

Kurser som du läser är:

Deltagarna får enskild handledning kring låtskrivning och musikproduktion 40 minuter/
vecka.

Songwriting är songwriters huvudämne och här arbetar deltagarna under året med flera
olika större och mindre projekt. Ämnets kursplan hittar du här.

På feedbacklektionen lyssnar deltagarna på varandras låtar och ger tips, ideér och
analyser kring hur vi kan förbättra arrangemang och produktion. Ämnets kursplan hittar du här.

I musikproduktion arbetar deltagaren med DAW, arrangering och digitalt musikskapande. Ämnets kursplan hittar du här.

Mixning är ämnet där deltagarna arbetar med presentationen av en låt. Ljudbilden handlar
om balansen mellan olika instrument och de verktyg som används vid ljudbearbetning. Ämnets kursplan hittar du här.

Branschkunskap är ämnet där deltagarna får en översikt om hur musikbranschen ser ut
och fungerar. Exempelvis musikbranschens olika aktörer (ex. skivbolag och
musikförlag) Ämnets kursplan hittar du här.

Du väljer mellan Jazzhistoria, Rockhistoria eller Musikhistoria med inriktning på
västerländsk konstmusik.

Här jobbar vi med att analysera och koppla teorin bakom till det praktiska låtskrivandet.

Utöver de ämnesobligatoriska kurserna kan du också välja ett antal tillvalsämnen som
t.ex. brukspiano, bruksgitarr, språk, kör- och ensembleledning samt övning och
utveckling.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i DAW (ett musikprogram, såsom ex. Logic, Pro Tools,
  Cubase, Ableton).
 • Grundläggande färdighet i ackordinstrument (gitarr, piano eller annat klaverinstrument).
 • Du ska ha en grundläggande färdighet i sång.

Målsättning för Songwriterinriktningen på Geijerskolan

Kursens mål är att deltagaren ska få en förståelse för det moderna låtskrivandet med
datorn i fokus. Deltagarna bör efter avslutad kurs ha fördjupat sina kunskaper inom
hantverket kring låtskrivande, inklusive arbete med arrangering, produktion,
inspelningsteknik samt de psykologiska processerna under exempelvis “sessions”.

Kontakt

Marcus Rosengren
Kursföreståndare för Musikproduktionslinje. Lärare i Songwriting, Musikproduktion och Ljudteknik.
E-post
Marcus Rosengren
Marcus Rosengren
Kursföreståndare för Musikproduktionslinje. Lärare i Songwriting, Musikproduktion och Ljudteknik.
E-post

Marcus undervisar i Songwriting, Musikproduktion, Ljudteknik.

Kursfakta

Antagningsvillkor: 
Grundläggande behörighet samt antagningsprov.

Materialavgift: 
2 500 kr/termin

Studiemedel: 
Kursen berättigar till studiemedel. När du är under 20 år får du samma studiestöd som du fick på gymnasiet. För mer information se csn.se.

Här kan du läsa vad Audient distributor, Polysonic Scandinavia tycker om vår fina studio: https://audient.com/2021/06/28/geijerskolan/

Antagningsprov

Inriktning Studio

Du som söker till denna inriktning ska göra två saker:

 1. Du ska skicka in två låtar i olika genrer som du har mixat och/eller spelat in. Låtarna
  skickas in som klingande ljudfiler i förslagsvis .mp3-format. Filerna laddas upp via
  webbtjänsten.
 2. Du ska skriva ett kort personligt brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter av
  inspelning, live-ljud och musikproduktion samt vad du vill få ut av året på Geijerskolan.
  Brevet laddar du också upp i webbtjänsten. I samma brev bifogar du en inspelningslogg/
  inspelningsdagbok där du noggrant beskriver vilka moment som du är ansvarig för på
  låtarna (t.ex. Låt 1 har jag spelat in och låt 2 har jag mixat och mastrat) samt att du
  berättar om inspelningsprocessen.

Vi kommer att hålla intervjuer med dem som vi bedömer uppfyller grundkraven för
utbildningen efter sista ansökningsdag.

Inriktning Songwriting

Du som söker till denna inriktning ska göra tre saker:

 1. Du ska skicka in en låt som du själv skrivit och producerat. Låten skickas in som en
  klingande ljudfil i förslagsvis .mp3-format. Filerna laddas upp via webbtjänsten. Beskriv
  noggrant i vilka moment du är ansvarig för på låten (skrivit/producerat/sjungit/spelat) i det
  personliga brev som du också ska skriva.
 2. Du ska skriva ett kort personligt brev där du berättar om dina tidigare erfarenheter av
  låtskrivande och musikproduktion och vad du vill få ut av året på Geijerskolan. I samma
  brev bifogar du en logg/dagbok där du noggrant beskriver vilka moment som du är
  ansvarig för på låten (t.ex. Låt X har jag skrivit/producerat/sjungit/spelat) samt att du
  berättar om processen. Brevet laddar du också upp i webbtjänsten.
 3. Du spelar in en film där du själv spelar upp en egenskriven låt live. Låten ska framföras
  med ett ackordinstrument (t.ex. piano eller gitarr) och sång.

Vi kommer att hålla intervjuer med dem som vi bedömer uppfyller grundkraven för
utbildningen efter sista ansökningsdag.